Gym- en zwemvervoer – Gemeente West Betuwe – Aanbestedingsnieuws

Gym- en zwemvervoer – Gemeente West Betuwe

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

©ZAZ

Gemeente West Betuwe bestaat uit zesentwintig dorps- en stadskernen in de provincie Gelderland. De opdracht omvat uitsluitend het vervoer van en naar gym- en of zwemaccommodaties welke door de opdrachtgevers zijn aangemeld bij de
opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken met betrekking tot het gymvervoer. Het betreft achtendertig schoolweken gymvervoer. Ander vervoer valt niet onder deze aanbesteding. De vervoersplannen kunnen in de loop van de opdracht worden aangepast. Het is gedurende de looptijd van deze raamovereenkomsten mogelijk dat de
opdrachtgevers juridisch gaan samenwerken in één bedrijfsvoeringsorganisatie of een andere juridische samenwerking. In geval dat dit zich voordoet worden de overeenkomsten overgenomen door de bedrijfsvoeringsorganisatie of andere
juridische samenwerkingen. Deze overname kan eenzijdig door de opdrachtgevers in gang worden gezet en vereist geen goedkeuring van de opdrachtnemer.

Het vervoer van de leerlingen door de inschrijver vindt plaats conform de geldende wettelijke eisen en overige regelgeving op het gebied van personenvervoer en in het bijzonder leerlingenvervoer, waaronder de Wet Personenvervoer, het Besluit
Personenvervoer, de Rijtijdenwet, Rijtijdenbesluit en Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid voor de uit het vervoersysteem voortvloeiende schades. Inschrijver is in het bezit van alle benodigde vergunningen krachtens artikel 5 van
de Wet Personenvervoer. Inschrijver legt wijzigingen als gevolg van wet– en/of regelgeving, voordat deze worden toegepast, voor aan de opdrachtgevers.

Het vervoer betreft vervoer van zes verschillende scholen naar een viertal locaties zoals Dorpshuis De Keijsershof en Klokhuis Beesd. Voor de overige locaties zie de inventarisatie bij de aanbestedingsdocumenten. Doordat het definitieve inroosterschema voor het schooljaar 2023/2024 in juni / juli 2023 bekend wordt is op voorhand niet te zeggen hoeveel leerlingen gebruik maken van het gymvervoer en welke vervoersbewegingen noodzakelijk zijn. De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraagt daarom maximaal 100% boven de geschatte omvang over de totale looptijd (inclusief optiejaren).De opdracht wordt vastgelegd in een raamovereenkomst voor Gym- en Zwemvervoer. De geplande ingangsdatum van de raamovereenkomst is 21 augustus 2023. De initiële looptijd van de raamovereenkomst is bepaald op twee jaar. Aanbestedende dienst heeft het recht de initiële looptijd van de raamovereenkomst tweemaal te verlengen met een periode van één jaar. De gemeente Buren valt in eerste instantie buiten de scope van de dienstverlening. Indien wenselijk dient het wel mogelijk te zijn dat gemeente Buren binnen de voorwaarden uit deze aanbesteding op een later moment aansluit. De beoordeling en gunning wordt op basis van de laagste prijs vastgesteld.

Bron: Tenderned donderdag 30 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292985

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *