GIS software Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

GIS software Eindhoven

Foto: Pixabay.com

De gemeente Eindhoven wil ook na 1 januari 2023 geo-informatie blijven ontsluiten. De gemeente wil een applicatie-omgeving waarmee alle beschikbare informatie op een locatie-, gebieds- en objectgerichte manier in samenhang beschikbaar is. Om dat te bereiken wil de gemeente een overeenkomst sluiten met een inschrijver voor een passende ICT-oplossing. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld 3D, Smart Urban Planning en digital twin.
Om dit doel te bereiken wil de gemeente een overeenkomst aangaan met één aanbieder. De GIS systemen binnen de gemeente Eindhoven bestaan uit de volgende onderdelen:
1 Bronnen met (GIS) data
2 Integratielaag waarin databron(nen) wordt gecombineerd en/of getransformeerd
3 Ruimtelijke databases
4 De visualisatie en analyse van (GIS) data
5 Publicatie van (GIS) data
Deze aanbesteding “GIS software” gaat over het vierde en vijfde onderdeel. De aanbieder levert een ICT-oplossing voor deze onderdelen.
Met deze GIS systemen worden een kleine 100 bronnen ontsloten in ongeveer 80 thema’s. Deze 80
thema’s worden intern en deels extern weergegeven in ongeveer 30 kaartviewers. Met de GIS
desktop software werken circa 45 medewerkers. De interne kaartviewers kunnen door alle ruim 2000
medewerkers worden gebruikt en hierop worden circa 1,7 miljoen raadplegingen per jaar uitgevoerd.
De GIS software gaat idealiter een ondersteunende rol spelen bij de volgende speerpunten vanuit gemeentelijk beleid:
• 3D GIS data
• Digital twin en Smart Urban planning• Omgevingswet
• Veiligheidsvraagstukken
• Samenwerking met externe partijen
Eindhoven onderscheidt vier hoofdbestanddelen van de ICT-oplossing:
1 Software voor het visualiseren en analyseren van (GIS) data en (GIS) informatie
2 Software voor het maken en beheren van mapservices
3 Software voor het maken, beheren en ontsluiten van webbased kaartviewers voor de interne organisatie
4 Software voor het maken, beheren en ontsluiten van webbased kaartviewers buiten de organisatie

Ten aanzien van de hoofdbestanddelen 1 t/m 3 zullen de ICT-componenten op de systemen van de opdrachtgever worden geïnstalleerd, verwerkt en onderhouden (on-premise verwerking). Voor hoofdbestanddeel 4 verwacht de gemeente Eindhoven dat de ICT componenten ter beschikking worden gesteld, verwerkt en onderhouden op een door de inschrijver aan te bieden platform (PaaS/SaaS oplossing).

De opdracht bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen, inclusief onderhouden en ondersteunen, van een ICT-oplossing voor GIS software. De scope van de ICT-oplossing bestaat uit, het ter beschikking
stellen van een oplossing voor GIS software waarbij dit een werkend geheel moet zijn. De opdrachtnemer dient, om dit te realiseren, de volgende prestatie te leveren:
– eenmalig; het verzorgen van de implementatie (installatie en inrichting conform aan te leveren implementatieplan en demo;
– jaarlijks; onderhoud en ondersteuning. Hieronder wordt conform GIBIT (artikel 8.3 en 8.10) verstaan:

• correctief onderhoud
• preventief onderhoud
• innovatief onderhoud
• gebruikersondersteuning
• tijdig voldoen aan relevante wet- en regelgeving
• blijft voldoen aan overeengekomen interoperabiliteitseisen
• door updates en upgrades tijdig voldoen aan nieuwe versies van gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen

– eenmalig: het opstellen een exit-strategie conform artikel 22 van de GIBIT, uiterlijk 1 januari 2023.

Eindhoven, gelet op de aard en de geraamde omvang van de opdracht, een openbare aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet. De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een overeenkomst voor de
implementatie, levering en onderhoud van de GIS Software en bijbehorende dienstverlening in de zin van de Aanbestedingswet.
De Overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar en acht maanden en gaat in per 1 mei 2022 of zoveel eerder als mogelijk of zoveel later als door eventuele vertragingen voor de definitieve gunning noodzakelijk is .Vanaf 1 mei 2022 vindt de implementatie plaats. Vanaf acceptatie en in gebruik name start de reguliere dienstverlening. Dit is uiterlijk op 1 januari 2023. De initiële contracttermijn eindigt op 31 december 2026. Eindhoven heeft drie maal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal vierentwintig maanden. NDR: En voor wie niet zo goed is in rekensommen tot de twintig, Eindhoven heeft het in het beschrijvend document voor u uitgerekend.

Opdrachtgever toetst of inschrijvers en inschrijvingen voldoen aan de gestelde Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen.
De kwaliteitscriteria van de volledige en geldige inschrijvingen, worden verstuurd naar het beoordelingsteam voor de inhoudelijke beoordeling. Opdrachtgever stelt vast welke inschrijving de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding is.

NDR: Merk hierbij op dat aanbesteder niet “gunt aan inschrijvers die voldoen aan uitsluitingsgronden en alle eisen”zoals wij beschreven hebben in De kleuterigheid in aanbestedingen en dat helaas ook nog steeds voorkomt. Eindhoven toetst hier echter. En samen met de opvolgende regels (geldige inschrijvingen) is het dan prima in orde.

Bron: Tenderned zondag 6 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251675

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *