Groot vervangingsonderhoud beveiligingsinstallaties PI Nieuwersluis – Aanbestedingsnieuws

Groot vervangingsonderhoud beveiligingsinstallaties PI Nieuwersluis

Foto: © DJI

Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) te Nieuwersluis is het groot vervangingsonderhoud van de technische installaties grotendeels stil komen te liggen. Verschillende installaties hebben echter hun einde levensduur bereikt, dan wel overschreden.
Doordat PI Nieuwersluis uit meerdere gebouwen bestaat, hebben al deze gebouwen hun eigen installatielijsten en onderhoudscyclussen. Verschillende bouwjaren van gebouwen, resulteren in verschillende cyclussen. Daarnaast zijn er reeds diverse projecten uitgevoerd waarin installaties of delen daarvan zijn vervangen of aangepast. Door dit alles ontbreekt op dit moment een samenhangende aanpak, waarin installaties adequaat kunnen worden vervangen. Hier komt nog bij dat de eisen aan bepaalde installatieonderdelen zijn veranderd, waardoor één-op-één vervanging niet leidt naar het voldoen aan de veranderde eisen. Dit heeft in het bijzonder betrekking op het gewijzigde Programma van Eisen van DJI met betrekking tot PZI/MAI installaties en de vervanging en uitbreiding van de CCTV-installatie.
Aan de hand van inspecties en nadere onderzoeken is circa drie jaar geleden gestart met het in kaart brengen van het groot vervangingsonderhoud. Aansluitend zijn ontwerpen opgesteld voor de vervanging van de verschillende technische
beveiligingsinstallaties, welke volledig zijn uitgewerkt in een definitief bestek. De opdracht in deze aanbesteding omvat de vervanging van technische beveiligingsinstallaties in de diverse (cellen)gebouwen van de inrichting. Het doel is om alle installaties binnen PI Nieuwersluis (met het oog op de toekomst) te laten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en de eisen van gebruiker Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Inrichten diverse bestaande en nieuwe ruimten voor de opstelling van de patchkasten.
– Vervangen verlichtingsarmaturen voor nieuwe (LED)verlichtingsarmaturen in bestaande en nieuwe technische ruimten.
– Bouwkundige aanpassingen (o.a. brandwerende voorzieningen en ophangconstructies).
– Alle voorkomende installatieaansluitingen (o.a. wandcontactdozen en aansluitpunten voedingen).
– Aanleggen bekabeling.
– Data-installaties t.b.v. Security Management Systeem (SMS).
– Uitbreiden en vernieuwen van het Security Management System.
– Toegangscontrolesysteem (TCS).
– Vervangen/uitbreiden (cel)intercomsystemen.
– Aanleggen infrastructuur (patchkasten, kabelwegen, doorvoeringen, etc.).
– Vervangen van de CCTV installatie ( ca. 181 camera’s en bijbehorende installatie)
– Vervangen van de PZI en MAI installatie
– Vervangen van het inbraaksignaleringssysteem
Het deelproject B2 waarin in de CCTV van de perimeter wordt vervangen valt buiten de scope van deze opdracht.

Overzicht algemene kenmerken
Oppervlakte: circa 15.735 m² bvo
Disciplines: Beveiligingstechniek, ICT, data, installatietechniek, bouwkunde en constructie, brandveiligheid, terreintechniek.
De beveiligingsinstallaties omvatten verschillende systemen, zoals: Security management systeem, deurbesturingsinstallatie, toegangscontrolesysteem, (cel)intercom, cameraobservatiesysteem, PZI/MAI en inbraakinstallatie.
Deze systemen omvatten onder andere:
– 10 verschillende beveiligingsposten
– > 170 camera’s
– > 200 celintercomposten
– Circa 100 verkeersintercomposten

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zondag 16 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304202

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *