Groot onderhoud woonwijk Plantage Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud woonwijk Plantage Lelystad

Kaart: © Lelystad

Namens de gemeente Lelystad wordt er een openbare nationale aanbesteding gehouden. Het doel van deze procedure is om tot contracteren over te gaan van het werk, zoals omschreven in het bestek “Groot Onderhoud Plantage in de gemeente Lelystad.

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Plantage in de gemeente Lelystad.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van opruimingswerkzaamheden,
b. het verrichten van grondwerk,
c. het aanbrengen van drainage,
d. het aanbrengen van elementenverharding,
e. het aanbrengen van kantopsluitingen,
f. het uitvoeren van overige bijkomende werkzaamheden.

Het werk dient opgeleverd te worden op 26 mei 2023.

Het gunningscriterium voor dit werk is de laagste prijs. De motivatie voor deze keuze is:
– Het gevraagde is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar en;
– Grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten en;
– De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast te leggen.

In de nieuwsbrief aan de bewoners lezen we nog:

Bij groot onderhoud wordt uw directe woonomgeving aangepast aan de eisen van nu. Er is gekeken naar de verzakking van
de straat, de inzamelplekken van de minicontainers, de parkeergelegenheid, de verlichting en het groen.

Op sommige plekken in de wijk is de grond verzakt, daarom moet gemeente Lelystad de straat ophogen. Door het ophogen ontstaat er hoogteverschil tussen de straat en uw voortuin. De aannemer zorgt ervoor dat de bestrating in het openbaar
gebied wordt aangesloten op de bestrating in uw tuin, tot maximaal één meter uw voortuin in. Voor het ophogen van de rest van uw toegangspad, stelt de gemeente gratis zand ter beschikking. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u dit aanvragen bij de aannemer op het moment dat deze bij u in de straat aan het werk is. Houd er rekening mee dat het ophogen van uw tuin kosten met zich meebrengt, deze zijn voor eigen rekening. De aannemer levert zand voor de voortuin, niet voor de achtertuin en ook geen tuinaarde. Hij levert alleen zand als hij bij u in de straat aan het werk is.

Bron: Tenderned woensdag 22 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265118

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *