Negen partijen geselecteerd voor kennisontwikkeling en -implementatie van CE – RWS – Aanbestedingsnieuws

Negen partijen geselecteerd voor kennisontwikkeling en -implementatie van CE – RWS

Hijsen van betonelement circulair viaduct. Foto: RWS

Rijkswaterstaat wil in 2050 circulair zijn en al in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. Om dit te bereiken moet er veel kennis ontwikkeld en gedeeld worden. Hiervoor is een raamovereenkomst opgesteld, waar na een aanbesteding negen (consortia van) adviesbureaus voor zijn geselecteerd.

De raamovereenkomst betreft ondersteuning bij de kennisontwikkeling, overdracht en implementatie van circulariteit (CE) in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en kent zes percelen. De opdrachten binnen deze raamovereenkomst moeten een belangrijke bijdrage leveren aan onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en circulair te werken bij onze infrastructuurprojecten.

Daarnaast moet de ontwikkelde kennis binnen de raamovereenkomst bijdragen aan de transitie naar een (inter)nationale circulaire bouweconomie. De contractpartijen zijn in een aanbesteding geselecteerd op basis van goed begrip van de opdracht, hun kennis en ervaring met de materie en met projectmanagement en hun visie op open en transparante samenwerking en kennisdeling. De looptijd van de raamovereenkomst is twee jaar, met optie tot verlenging tot eind 2026.

‘We kijken ernaar uit om samen met deze deskundige partijen aan de slag te gaan en flinke stappen te zetten op het gebied van kennisontwikkeling en –implementatie voor circulair werken bij Rijkswaterstaat’, aldus Boukje van Reijn, programmamanager CE in de GWW bij Water, Verkeer en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

Voor de zes percelen binnen de raamovereenkomst zijn de volgende partijen en/of consortia geselecteerd:

Perceel 1: Materialen

 • Closing the Loop: EIB, Antea, Nebest, GBN, Berenschot, Significant synergy
 • Arup, Nibe, Rebel
 • RHDHV, SGS Intron
 • Witteveen en Bos, CE Delft, Copper8

Perceel 2: Meten en monitoren

 • Closing the Loop: EIB, Antea, Nebest, GBN, Berenschot, Significant synergy
 • Aveco de Bondt
 • RHDHV, SGS IntronWitteveen en Bos, CE Delft, Copper8

Perceel 3: Data en Paspoorten

 • VacWerk: Movares, Alba Concepts, Kplus
 • RHDHV, SGS Intron, Insert
 • Witteveen en Bos, CE Delft, Copper8

Perceel 4: Hergebruik en implementatie

 • Arup, Nibe, Rebel
 • Witteveen en Bos, CE Delft, Copper8
 • Sweco, Twijnstra Gudde, Westenberg
 • WeBoost, Wagemaker

Perceel 5: Inkoop en contractering

 • Arup, Nibe, Rebel
 • Witteveen en Bos, CE Delft, Copper8
 • CiPa: Arcadis, Over Morgen, Flux Partners, Metabolic, AevesBenefit

Perceel 6: Strategie, programma-advies en kennisdeling

 • Closing the Loop: EIB, Antea, Nebest, GBN, Berenschot, Significant synergy
 • Arup, Nibe, Rebel
 • VacWerk: Movares, Alba Concepts, KplusV
 • RHDHV, SGS Intron, AEF, Phi factor

Bron: RWS 6 september 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *