Groningen zoekt leveranciers voor ondergrondse containers – Aanbestedingsnieuws

Groningen zoekt leveranciers voor ondergrondse containers

Groningen zoekt een leverancier voor de levering van circa 80 tot 120 ondergrondse containers per jaar. Inschrijvers wordt gevraagd losse onderdelen met betrekking tot de geleverde ondergrondse containers binnen deze opdracht te kunnen leveren.  De levering van onderdelen van het bestaande ondergrondse containerpark valt buiten de scope van deze opdracht.

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen een langere contractuur aan te gaan van 4 jaar met de mogelijkheid deze te verlengen met 2 keer 2 jaar. De technische levensduur is dan ook langer dan 4 jaar. Gedurende contractperiode dienen de onderdelen vervangen te kunnen worden. Daarnaast wenst opdrachtgever uniformiteit van het aangezicht binnen de gemeente te borgen.

Looptijd in maanden: 48

Ondergrondse containers (Oracs) in typische Haagse straten. Zeeheldenkwartier, Bilderdijkstraat. Dienst Stadsbeheer

Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
Optionele eenzijdige verlenging door opdrachtgever van twee (2) maal twee (2) jaar.

Bron: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/295410/

http://www.gemeente.groningen.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://s2c.mercell.com/buyer/2394

NDR Foto uit ons archief ivm ziekte

Bron: TenderNed, 20 april 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *