Groepstaxi en gymvervoer ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Groepstaxi en gymvervoer ‘s-Hertogenbosch

©ZAZ

’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor het dagelijks vervoer van leerlingen, jeugdigen en medewerkers naar school, werk, dagbehandeling en gymnastiekonderwijs. Een deel van deze verantwoordelijkheid is wettelijk en een ander deel komt vanuit beleid. ‘s-Hertogenbosch heeft overeenkomsten voor uitvoering van groepstaxi- en gymvervoer, waaronder de regeling leerlingenvervoer, met de vervoerders van Driel en Juijn. Naast het gymvervoer betreft dit overeenkomsten in vijf percelen met verschillende looptijden. Een aantal overeenkomsten zullen aan het einde van het lopende schooljaar van rechtswege eindigen. Gezien de omvang van dit vervoer is er voor de gemeente een wettelijke plicht het inkopen van dit vervoer te doen via een Europese aanbesteding.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot twee overeenkomsten:
Perceeel 1: Één overeenkomst met een opdrachtnemer voor
o het vervoer (het aangepast vervoer van leerlingen van en naar scholen en stagelocaties buiten ’s-Hertogenbosch (behalve scholen en stagelocaties in Vught en Sint Michielsgestel)
o het vervoer van werknemers van en naar een beschutte werkplek bij Weener XL buiten ‘s-Hertogenbosch
o het vervoer (het aangepast vervoer) van leerlingen binnen ’s-Hertogenbosch en van en naar scholen en stagelocaties in Vught en Sint Michielsgestel
o het vervoer van nieuwkomers van en naar scholen (statushouders) binnen ’s-Hertogenbosch.
o het vervoer van werknemers van en naar een beschutte werkplek bij Weener XL binnen ’s-Hertogenbosch
o het vervoer van jeugdigen in het kader van de Jeugdwet (art. 7 )

Perceel 2: Één overeenkomst met een opdrachtnemer voor het vervoer van leerlingen van en naar gymlocaties binnen de gemeente.

De gemeente heeft daarnaast als doel duurzaam vervoer in te kopen dat resulteert in een professionele samenwerking tussen vervoerder, gemeente, Weener Xl en alle andere betrokkenen zoals ouder(s)/verzorger(s), scholen, zorgaanbieders en de werklocaties. Het doelgroepenvervoer is altijd in ontwikkeling. Ontwikkelingen in de vervoersmarkt maar ook in weten regelgeving en gemeentelijk beleid maken een actualisering van keuzen noodzakelijk. De gemeente is voor met name het leerlingenvervoer bezig met het opstellen van een nieuwe verordening. Het is ten tijde van het schrijven van de aanbestedingsdocumenten nog onduidelijk wat exact de impact is van de daarvoor te maken keuzen en voor het aantal leerlingen dat nog recht zal hebben op het aangepast vervoer of op een andere manier gebruik maken van het leerlingenvervoer. De gemeente wil leerlingen stimuleren om zelfstandig te gaan reizen. Hiertoe is een pilot gestart.

Inschrijven kan op één of twee percelen. Er is een lijst van reizigers en bestemmingen opgenomen in de documenten om u een indicatie te geven van de huidige omvang van het groepstaxivervoer. De gemeente geeft geen garanties over de omvang
van het vervoer. Wij sturen erop dat reizigers zoveel mogelijk in hun eigen omgeving naar school gaan, werken of zorg ontvangen. Om de privacy te borgen bevat de reizigersopsomming slechts een 5 cijferige postcode. 0000X. Per perceel contracteert de gemeente één opdrachtnemer. Omdat niet alle door ons afgesloten lopende overeenkomsten per 31 juli 2022 eindigen zullen de opdrachtonderdelen in Perceel 1 gefaseerd in de nieuwe overeenkomst worden toegevoegd. Na het verstrijken van de initiële looptijd van zes jaar kan de overeenkomst van beide percelen worden verlengd met één periode van twee jaar en één periode van één jaar. Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en, indien van toepassing, de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en er wordt voldaan aan overige eisen
zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 16 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246990

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *