Bouwkundige werkzaamheden 2 ( RO) Fontys Hogescholen – Aanbestedingsnieuws

Bouwkundige werkzaamheden 2 ( RO) Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen,  is een van de grotere instellingen voor hoger onderwijs van Nederland, met meer dan 4.700 medewerkers en bijna 44.000 studenten. Er zijn 24 instituten. Contractvorming en contractbeheer met betrekking tot de raamovereenkomsten bouwkundige werkzaamheden zijn binnen Fontys belegd bij Dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken. Dienst H&F maakt voor haar dagelijkse bedrijfsvoering onder andere gebruik van E- en W installateurs, bouwkundig aannemers en diverse specialisten. Ten behoeve van de bouwkundige werkzaamheden heeft Fontys op dit moment een overeenkomst met twee aannemers. De huidige overeenkomsten eindigen van rechtswege op 15 januari 2022. Dienst H&F wenst opnieuw raamovereenkomsten in de markt te zetten ten behoeve van de uitvoering van bouwkundige werkzaamheden. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht te verdelen in twee percelen.

  • Perceel 1: Eindhoven, Venlo en Sittard
  • Perceel 2: Tilburg en ‘s-Hertogenbosch

Het doel van deze aanbesteding is om per perceel te komen tot gunning van de opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

De bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in en aan de diverse gebouwen van Fontys, die verspreid zijn over Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Venlo en Sittard. De gebouwen omvatten onder meer onderwijsruimtes, kantoorruimtes, laboratoria, restaurants en sportzalen. Daarnaast is er sprake van monumentale en nieuwbouwpanden. Voor deze aanbesteding geldt dat enkel de gebouwen die in eigendom zijn van Fontys onder de scope vallen. Op dit moment betreft dit een omvang van ca. 248.000 m2 vloeroppervlak verdeeld over 22 gebouwen.
De bouwkundige werkzaamheden die onderdeel zijn van de nieuw te sluiten raamovereenkomsten omvatten onderhoud, reparaties, vervangingen, uitbreidingen en aanpassingen aan de onderstaande onderdelen:
0 Hang & sluitwerk.
0 Vloeren en afwerkvloeren.
0 Dakdekkerswerkzaamheden.
0 Systeemwanden (inclusief afwerking zoals stukadoorswerk e.d.).
0 (Systeem)plafonds.
0 Draaiende delen, deuren en ramen.
0 Dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en reparaties.
0 Calamiteiten (bouwkundige herstelwerkzaamheden na inbraak, brand).
0 Grootschalige glasplaatsing en vervangingen (>10 glasdelen), met aanverwant bouwkundig werk.
0 Herstelwerk naar aanleiding van een inspectie van daken en keuren van valbeveiliging.
0 Het onderhouden, leveren, vervangen en/of plaatsen van buitenzonwering.
0 Het leveren en plaatsen van gebouwgebonden maatwerkmeubilair vanaf 14 september 2022.
0 Het bouwkundig onderhoud aan monumenten, conform de eisen van de Monumentenwacht.

Grofweg zijn er drie typen nadere opdrachten te onderscheiden:

0 Dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en reparaties
0 Bouwkundige werkzaamheden in het kader van onderhouds-, verbouwings- en renovatieprojecten tot €150.000,- ex. btw.
0 Calamiteitendienst

Nadere opdrachten met een geraamde opdrachtwaarde tot € 150.000,- exclusief btw vallen binnen de scope van deze aanbesteding.  Indien er sprake is van een huisvestingsproject van dusdanige omvang kan opdrachtgever ervoor
kiezen om het schilderwerk en de vloerafwerking wel bij de opdrachtnemer van de betreffende raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden te beleggen. Gegadigden kunnen een aanmelding doen voor één of twee percelen. Indien een gegadigde voor beide percelen wordt uitgenodigd voor de gunningsfase is hij gerechtigd om op beide percelen in te schrijven. In dat geval dient hij bij inschrijving duidelijk te maken welk perceel zijn voorkeur heeft. Inschrijvers kunnen slechts één perceel gegund krijgen. Per perceel wordt gegund aan de inschrijvers met de voor dat perceel beste prijs-kwaliteitsverhouding. De
ingangsdatum van de overeenkomst staat gepland op 18 mei 2022 en heeft een looptijd van vier jaar, met tweemaal een optie tot verlenging van twee jaar. 

Bron: Tenderned donderdag 16 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246939

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *