Bouwteam fietsonderdoorgang Beneluxlaan Woerden – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam fietsonderdoorgang Beneluxlaan Woerden

Impressie: © Gemeente Woerden

Woerden groeit zegt Woerden. De komende jaren worden enkele duizenden nieuwe woningen opgeleverd voor woningzoekenden uit Woerden zelf en uit de regio. Bij de ontwikkeling van Snellerpoort is het de ambitie om de komende jaren circa 700 à 800 woningen te bouwen op verschillende kavels. Daarnaast is het de bedoeling om appartementen/winkels te
bouwen voor Snel en Polanen nabij het winkelcentrum. De ontwikkeling en bouwvolgorde is vooralsnog van oost naar west. Om de bouwkavels verder te kunnen ontwikkelen is de huidige Steinhagenseweg verlegd naar de nieuwe Beneluxlaan (verlegde Steinhagenseweg). Door eerst de Beneluxlaan met de kunstwerken aan te leggen kunnen de verkeersstromen gewoon doorgang blijven vinden zonder noemenswaardige hinder en kan het openbare gebied dat thans gebruikt wordt door verkeer verder ontwikkeld worden. Onderdeel van de realisatie van de Beneluxlaan, betreft het vormgeven van een ongelijkvloerse kruising, zijnde de fietsonderdoorgang.

De scope van dit contract ten behoeve van de fietsonderdoorgang Beneluxlaan bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Beoordelen DO, komen met zaken die niet/minder haalbaar zijn qua materialisatie, pré-inkoop, prijs, maakbaarheid, en optimalisaties;
• Opstellen UO op basis van vastgesteld DO;
• Afstemmen UO i.v.m. ruimtelijke kwaliteit / technische aspecten;
• Coördinatieverplichtingen waaronder werkzaamheden met derden, aangrenzende projecten, K&L, flora en fauna (paddenaansluiting);
• Aanvragen vergunningen;
• Werkvoorbereiding, faseringsplan (o.a. fietsers en ontsluiting Roche) en inkopen;
• Aanleg onderdoorgang;
• Tijdelijke voorzieningen (tijdelijke Beneluxlaan is al aanwezig);
• Opruimwerkzaamheden (waaronder bestaande riolering, groen, bomen);
• Verleggen bestaand stamriool;
• Grondwerk, aanbrengen EPS;
• Aanbrengen onderdoorgang;
• Aanbrengen afwatering, waterpartijen, beschoeiing, riolering, duikers;
• Aanbrengen OV, bebording, wegmeubilair, voertuigkerende leuning, groenvoorzieningen;
• Omgevingsmanagement – OG doet publiekscommunicatie, ON levert input – samen optrekken;
• Projectbeheersing, werkplannen, keuringsplannen, SE, V&V etc.

De aanbestedingsprocedure zal worden gevoerd volgens de niet-openbare nationale procedure. De opdrachtgever zal op basis van de door geselecteerde gegadigden ingediende inschrijvingen de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) bepalen aan de hand van een beoordeling op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 22 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273227

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *