GreenQuays experiment voor groene kademuren in Breda – Aanbestedingsnieuws

GreenQuays experiment voor groene kademuren in Breda

In Breda worden eind deze maand op 2 plekken in de Nieuwe Mark proefpanelen in het water gehangen. Dat is in het kader van het GreenQuays-experiment. Met de proefpanelen worden verschillende kademuren getest op de gevolgen voor de natuur. In de kademuur komen plekken die als broedruimte voor vogels dienen en onder water worden schuilplaatsen gecreëerd voor vissen.

Het te ontwikkelen ecosysteem langs de kademuren biedt zo extra schuil- en nestgelegenheid en levert via de begroeiing voedsel voor insecten en vogels. Langs de rivier komen vanaf 2021 over een lengte van 175 meter aan beide kanten van de rivier een aantal unieke boomvakken als groeiplek voor verschillende soorten bomen en struiken die de stedelijke ecologie versterken. Met de resultaten van al deze tests zullen dan daarna over de hele lengte van de Nieuwe Mark de kades worden vergroend. Die vergroening draagt ook bij aan verkoeling en het tegengaan van de opwarming van de stad (hittestress).

Het GreenQuays experiment is een initiatief van de gemeente Breda, waarin 7 organisaties samenwerken. De eerste is Gemeente Breda, die is projectleider. De Technische Universiteit Delft gaat de constructie van de proefopstelling controleren op de sterkte van de gebruikte voegen en stenen. Natuurplein de Baronie en RAVON brengen ecologische kennis in en zullen met vrijwilligers de proefopstelling controleren en bekijken of er daadwerkelijk mossen en muurplanten gaan groeien. Wageningen Universiteit kijkt met klimaatontwerpstudies welk ontwerp het beste past om de hitte van de stad op te vangen. Boomkwekerij Gebroeders Van den Berk gaat onderzoeken op welke manier de vochttoevoer naar de bomen in de kades het beste plaats kan vinden en het waterschap Brabantse Delta zet zijn kennis in over het watersysteem in bebouwde gebieden. Tot slot brengt BLASt omwonenden en betrokken Bredanaars samen om na te denken over de vergroening van de stad.

fragment GreenQuays©Stichting BLAst 2020
https://stichtingblast.nl/agenda/greenquays-online-workshop-groen-ontwerpen/

In deze proefopstelling wordt geëxperimenteerd met verschillende uitwerkingen van de kademuren en de kades. Denk bijvoorbeeld aan de structuur van de muur, de gaten, uitsteeksels en holtes in de muren, en ook de kwalificaties van de steensoorten en de metselspecie die nodig zijn voor de gewenste natuurontwikkeling. De Gemeente Breda krijgt samen met 7 andere Nederlandse partners € 4,7 mln. Europese subsidie voor het project GreenQuays. Door een 175 meter lange natuurinclusieve kade te bouwen brengt dit project de natuur terug in dit deel van de binnenstad. De beoogde plek van het GreenQuays project is in het traject van de Nieuwe Mark langs de Nieuweweg.

Het experiment houdt ook rekening met bewoners. BLASt, Natuurplein de Baronie en Wageningen University & Research organiseren woensdag 15 april tussen 14.00 en 16.00 uur een online meedenk-sessie over de invulling van de groene ruimte langs de Nieuwe Mark. Samen met omwonenden, belanghebbenden en experts gaan we nadenken welke boom- en plantensoorten op deze plek passen, hoe we de biodiversiteit kunnen vergroten en hoe de verschillende elementen bijdragen aan een comfortabele buitenruimte. Dit gebeurt in de vorm van een online bijeenkomst. Hier worden onder meer presentaties gegeven over de stand van het ontwerp, de biodiversiteit en het klimaat.

Bron: Breda, 6 april 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *