Realisatie wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst en Zevenaar – Aanbestedingsnieuws

Realisatie wegensteunpunten Den Bosch, Staphorst en Zevenaar

Wegensteunpunt Den Bosch
Foto: RWS

De aan te besteden opdracht,van Rijkswaterstaat, betreft de realisatie van drie wegensteunpunten: Den Bosch, Staphorst en
Zevenaar. Voor de drie onderstaande locaties dienen nieuwbouw werkzaamheden uitgevoerd te worden zoals uitgewerkt in de ontwerp producten die reeds zijn opgemaakt door een ontwerpende partij en getoetst door een projectmanagement partij.
Onderhavige opdracht betreft de volgende locaties:

  • Den Bosch – Nieuwbouw
  • Staphorst – Nieuwbouw
  • Zevenaar = grenspost Bergh – Nieuwbouw

Voor alle werken hanteert RWS een UAV-2012 contract. De in de vooraankondiging genoemde locatie Hengelo zal op een later tijdstip via
een aparte aanbestedingsprocedure in de markt worden gezet.

De afdeling Vastgoedmanagement, onderdeel van Rijkswaterstaat Corporate Dienst, heeft een wegensteunpunten vernieuwingsprogramma ingericht met als doel het verbeteren van het wegensteunpuntenareaal van Rijkswaterstaat. De wegensteunpunten faciliteren de primaire processen van Rijkswaterstaat. Ze maken een veilige en efficiënte uitvoering van gladheibestrijding en incidentenmanagement mogelijk. Steunpunten zijn op specifieke locaties gevestigd. Die locaties maken het mogelijk dat de gladheidsbestrijding in dat gebied binnen twee uur
plaatsvindt. Daarnaast zorgen de locaties er voor dat de weginspecteurs snel ter plaatse zijn in geval van calamiteiten op het wegennet. Wegensteunpunten beschikken hiervoor over een ruimtelijke inrichting met voldoende manoeuvreerruimte, die een veilige operatie waarborgt en waarbij het benodigde materieel tegen weersinvloeden beschermd staat opgesteld.

Naast de realisatie van de gespecificeerde gebouwen zijn bijzondere onderdelen bij deze projecten:
Een wegensteunpunt heeft diverse bodem beschermende voorzieningen: vloeistofdichte vloer d.m.v. asfalt in de zoutloodsen, vloeistofdichte vloer bestaande uit prefab elementen nabij natzoutinstallaties en een vloeistofdichte vloer d.m.v. in het werk gestort beton
in de stalling en werkplaats.
Een wegensteunpunt is operationeel tussen oktober en april (genaamd een strooiseizoen). De waarborging van de operationele activiteiten is van maatschappelijk belang. Afstemming tussen de operationele activiteiten en de bouwwerkzaamheden is van cruciaal belang

Optie in deze opdracht is een Milieukundig bodemonderzoek op locatie Den Bosch:
Vanuit de uitkomsten van het milieukundig onderzoek op de locatie Den Bosch dienen bodem reinigende maatregelen uitgevoerd te worden. De exacte omvang van deze maatregelen is tijdens publicatie van deze aanbesteding nog niet bekend. Bij de Nota van Inlichten wordt de exacte omvang van de uit te voeren bodem reinigende maatregelen bekend gemaakt.

Het gevraagde Werk is opgedeeld in de hierna weergegeven percelen:

  • Perceel 1 – Den Bosch – Nieuwbouw
  • Perceel 2 – Staphorst – Nieuwbouw
  • Perceel 3 – Zevenaar = grenspost Bergh – Nieuwbouw

Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer per perceel. Dat betekent maximaal drie en minimaal één opdrachtnemer. De opdrachtgever gaat de overeenkomst aan voor de duur van de realisatie van het steunpunt. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland van juli 2020 tot oktober 2021. De exacte uitvoeringsperiode kan per locatie verschillen. 

Inschrijven kan dus voor alle drie de percelen, houd er dan wel rekening mee dat buiten het beschrijvend document nog 293 documenten meten worden gedownload en doorgespit en dat u binnen 41 dagen moet inschrijven

De aanbesteder is zich bewust van de situatie rondom het Coronavirus (COVID-19) ten tijde van publicatie van deze aanbesteding en de daartegen, door de overheid, genomen maatregelen. Aanbesteder heeft hier ten aanzien van onderhavige aanbesteding rekening mee gehouden door een virtuele schouw in te richten en deze via TenderNed tijdens de aanbestedingsprocedure beschikbaar te stellen. Ook heeft aanbesteder extra tijd genomen in de inlichtingenfase om voldoende mogelijkheid te bieden aan geïnteresseerde partijen om eventuele vragen te stellen.

Bron: Tenderned 6 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191939

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *