Grapperhaus informeert Kamer over gunning nieuw tapsysteem – Aanbestedingsnieuws

Grapperhaus informeert Kamer over gunning nieuw tapsysteem

Minister Grapperhaus heeft per brief antwoorden gegeven over de nieuwe leverancier van tapsystemen voor telefoontaps. De kersverse leverancier voor de tapsystemen is tevens producent van clustermunitie. Aj… Dat mag helemaal niet., van de AFM. Clusterbommen (-granaten, -raketten) spatten uit elkaar in weer nieuwe munitie nadat het doel heeft getroffen en zijn daarmee zeer schadelijk, niet alleen voor het doel maar ook door de collaterale schade, voor onschuldige omstanders in de wijde omtrek. Pas na gunning bleek dat de leverancier dezelfde moeder heeft als een leverancier van clustermunitie.

Foto: Pixabay.com

Bij brief van 13 maart 2019 (2019Z04880/2019D10434) heeft u mij gevraagd om uw Kamer te informeren welke leverancier het tapsysteem aan de politie zal leveren. Hierbij kom ik aan dit verzoek tegemoet.

In de afgelopen jaren is de aanbesteding voor het nieuwe tapsysteem uitgevoerd. Die is nu afgerond. Na een zorgvuldig traject heeft de politie de opdracht gegund aan het bedrijf Cyber Intelligence Ltd, dochterbedrijf van Elbit Systems uit Israël. Mijn ministerie is actief op de hoogte gehouden over de aanbesteding van het nieuwe tapsysteem door de politie en de politie heeft daarbij blijk gegeven van een zorgvuldige afweging in een gedegen proces. Het aanbestedingstraject is in lijn met de Europese aanbestedingsregels uitgevoerd.

Na de gunning is Elbit Systems, het moederbedrijf van de leverancier, vanwege de overname van de firma IMI (eind 2018) door PAX aangemerkt als clustermunitieproducent. Voor Cyber Intelligence Ltd zelf geldt dat niet. Op basis van AFM-regelgeving is het niet toegestaan te investeren in bedrijven die zijn aangemerkt als clustermunitieproducent. Deze opdracht valt niet onder die regelgeving. Overigens zou ook onder de AFM-regeling een investering in Cyber Intelligence Ltd toegestaan zijn.

Nu de aanbesteding is afgerond is de politie gestart met de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe tapsysteem. De implementatie, en vervolgens de uitrol, zal tijd kosten, omdat het complexe en gevoelige technologie betreft en de opsporing ondertussen door moet blijven gaan.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Daarmee is de bescherming tegen clustermunitie een wassen neus geworden. Als je wil dat clustermunitie de wereld uitgaat en je verbiedt financiële instellingen om ondernemingen die zijn aangemerkt als clustermunitieproducent, te financieren op straffe van boetes van € 500.000,- tot € 1.000.000, of zelfs een aangifte bij het OM; hoe kun je het dan verkopen als overheid wel met deze ondernemingen zaken te doen.

Bronnen: Brief van de Minister v. Justitie en Veiligheid , 1 juli 2019, kenmerk 2019Z04880/2019D10434 en AFM

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *