Glasschadeherstel school- en gymnastiekgebouwen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Glasschadeherstel school- en gymnastiekgebouwen Den Haag

foto: pixabay.com

De gemeente Den Haag wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het herstel van glasschade aan de buitenkant van school- en gymnastiekgebouwen. Het doel is te komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. De opdracht zal bestaan uit het gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, inclusief zon- en feestdagen, naar behoefte en op afroep uithalen en veilig afvoeren van breukglas als gevolg van vandalisme. Tevens het leveren en plaatsen van de in de werkomschrijving omschreven glassoorten in houten, stalen, aluminium en kunststof omrandingen. Dit met de voor dat genoemde materiaal geëigende bevestigingsmiddelen of materialen, aan de buitenkant van school- en gymnastiekgebouwen en het schilderwerk van het bewuste kozijn indien nodig na glasschadeherstel van een ruit. (Dus alléén het kozijn waarvan de ruit hersteld is).
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beglazing in de gevel en schilderwerk aan de buitenzijde van de school- en gymnastiekgebouwen. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor binnenbeglazing en schilderwerk rondom deze binnenbeglazing. Een ruit die ingegooid wordt vanaf de straat valt dus wel onder dit contract, maar een kapotte ruit tussen een gang en een klaslokaal niet. Het vervangen van gebroken beglazing en het schilderen van het bewuste kozijn (indien nodig), wordt omschreven in een werkomschrijving. Het betreft ca. 275 school- en gymnastiekgebouwen. Gemiddeld genomen worden er vierhonderd ruiten per jaar hersteld. Dit zijn vooral ruiten op de begane grond. Dit aantal is indicatief en gebaseerd op aantallen van voorgaande jaren.

De maximale geraamde waarde van de raamovereenkomst is €1.750.000,- exclusief BTW. In deze raming zit een gedeelte marge voor onvoorziene kosten en/of omstandigheden. Opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan met opdrachtnemer voor een initiële termijn van één jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van driemaal één jaar. Binnen de raamovereenkomst worden nadere opdrachten verstrekt.

Bron: Tenderned vrijdag 5 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321944

Info en documenten: https://s2c.mercell.com/today/54317

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 8 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *