Tabaks- en rookwaren Dienst Justitiële Inrichtingen – Aanbestedingsnieuws

Tabaks- en rookwaren Dienst Justitiële Inrichtingen

Foto: pixabay.com

DJI heeft besloten om in de nieuwe situatie de tabaks- en rookwaren apart aan te besteden en deze niet langer samen te voegen met voedingsmiddelen. De redenen hiervoor zijn:
 DJI vindt het niet langer passend tabaks- en rookwaren onder de noemer
voedingsmiddelen te scharen. Dit gezien de gezondheidsrisico’s van het gebruik van
tabaks- en rookwaren;
 De tabaks- en rookwaren zijn onderhevig aan continue wijzigende wet- en regelgeving. Dit
kan invloed uitoefenen op de Opdracht dan wel op de Overeenkomst. Door dit apart te
contracteren, hebben wijzigingen alleen betrekking op de tabaks- en rookwaren en dus niet
op de hele opdracht. Hierdoor is er een meer specifieke aanpak mogelijk;
 Het leveren van tabaks- en rookwaren is steeds meer specialistisch. Marktonderzoek wijst
uit dat reguliere groothandels gericht op voedingsmiddelen niet langer leverancier zijn van
tabaks- en rookwaren gezien ontwikkelingen ingegeven vanuit wet- en regelgeving, zoals
bijvoorbeeld de EU Norm Track- en Trace. Aanpassing is dus nodig om de markt de
mogelijkheid te bieden in te schrijven op passende en haalbare opdrachten.

DJI heeft besloten om in de nieuwe situatie de behoefte aan tabaks- en rookwaren binnen alle DJI locaties samen te voegen in één opdracht. De redenen hiervoor zijn:
 Centraliseren van één gelijksoortige behoefte binnen geheel DJI;
 Eén uniforme invulling en werkwijze binnen alle type DJI Locaties;
 Mogelijkheid om gericht te anticiperen op wijzigende wet- en regelgeving rondom tabaks- en rookwaren;
 Het komen tot een voor de markt aantrekkelijke opdracht.

De scope van de aanbesteding betreft de bevoorrading van, door structurele levering van tabaks- en rookwaren en de daarbij behorende dienstverlening aan:
 De vijf In-Made winkels;
 De drie winkels ten behoeve van de Rijks Justitiële Inrichtingen;
 De twee mini-supermarkten binnen de Forensisch Psychiatrische Centra;
De scope betreft de levering van tabaks- en rookwaren inclusief alle aanverwante producten zoals opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet. Vapes of e-sigaretten zijn niet toegestaan binnen de inrichtingen van DJI.

Er gelden twee verschillende ingangsdata voor de levering van tabaks- en rookwaren. Rekening houdende met de verschillende huidige contracteinddata en de te doorlopen Europese aanbestedingsprocedures, zijn dit de voorgenomen ingangsdata:
 RJJI en FPC: De ingangsdatum voor het leveren van tabaks- en rookwaren is voor de Locaties van de RJJI en FPC 1 juli 2024;
 In-Made: De ingangsdatum voor dit deel van de Opdracht is 17 juli 2024.
De geraamde waarde voor deze Opdracht is vastgesteld op een bedrag van €20.500.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op:
 Het huidige verbruik;
 De verwachte (wettelijke) prijsstijging van de tabaks- en rookwaren.

De te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van achtenveertig maanden. Koper heeft eenzijdig de optie om de
overeenkomst eenmaal te verlengen met een periode van maximaal vierentwintig maanden.

Bron: Tenderned zondag 7 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321906

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *