Gladheidsbestrijdingsmaterieel Venlo – Aanbestedingsnieuws

Gladheidsbestrijdingsmaterieel Venlo

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer per perceel.
Het team Buitendienst, Beheer en Sportexploitatie coördineert en voert de gladheidsbestrijding uit op wegen en fietspaden in de gemeente Venlo. Het huidige materieel, zoutstrooi-units en menginstallatie, is verouderd en dient vervangen te worden.
Het doel van deze aanbestedingsprocedure betreft de levering en onderhoud van zoutstrooiunits inclusief routebegeleiding (automatisch strooien) en strooimanagement. Daarnaast ook de levering van een zoutoplosinstallatie met een voorraadvoorziening voor pekelwater.

Met in acht name van het bepaalde in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 is beoordeeld of onderhavige opdracht voor ‘gladheidsbestrijdingsmaterieel (Vervanging zoutstrooi-units en zoutoplosinstallatie)’ verdeeld kan worden in percelen. Gelet op het kenmerk van de opdracht, de samenstelling van de markt en de mate van samenhang is er sprake van samenvoegen ofwel clustering. Om die reden is besloten de opdracht in 2 percelen in de markt te zetten:

Perceel 1: Levering en onderhoud van zoutstrooi-units inclusief routebegeleiding en strooimanagement.

Perceel 2: Levering en onderhoud van een zoutoplosinstallatie met een voorraadvoorziening voor pekelwater.

De in perceel 1 te leveren zoutstrooi-units betreffen:

  • 5 stuks opzetstrooier (zout+pekelwater) t.b.v. vrachtwagen;
  • 5 stuks sproei-installatie (alleen pekelwater) t.b.v. smalspoorvoertuig.

De gemeente Venlo beschikt over Autologic management, welke in basis overgezet kan worden in het nieuwe systeem. Het is aan opdrachtnemer om het strooimanagementsysteem te vullen met de gewenste data. Het onderhoud betreft de jaarlijkse keuring en winterklaar maken van de units, inclusief het upgraden van de software (indien van toepassing), gedurende de technische levensduur van de units, met een minimale duur van 15 jaar. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd in
samenwerking met onze gecontracteerde partner voor het voertuigenonderhoud. Gemeente Venlo daagt inschrijvers uit een compleet mogelijke aanbieding te doen voor de levering van:

  • zoutstrooi-units;
  • strooi-managementsysteem;
  • strooi-navigatiesysteem;
  • data-log systeem

Daarnaast vraagt de gemeente Venlo de inschrijver om de huidige strooiroutes te optimaliseren wanneer hij daar kansen toe ziet. De gevraagde zoutstrooi-units dienen uiterlijk 1 oktober 2021 bij de gemeente Venlo te zijn afgeleverd, goedgekeurd en dient het strooimanagementsysteem inclusief routebegeleiding juist werkend en operationeel te zijn opgeleverd. Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht (perceel 1) wordt verwezen naar het programma van eisen.

Perceel 2 omvat het leveren en onderhouden van een zoutoplosinstallatie met een voorraadvoorziening voor pekelwater. De installatie met opslag dient aangesloten te worden op de huidige bunkers zodat dit met elkaar in verbinding staat en met dezelfde pomp kan worden overgepompt naar de tanks op de voertuigen. De gevraagde menginstallatie dient uiterlijk 1 oktober 2021 op locatie (Hulsterweg 19 te Venlo) geplaatst en operationeel inzetbaar te zijn. Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht (perceel 2) wordt verwezen naar het programma van eisen.

De overeenkomsten voor de vervanging zoutstrooi-units en de zoutoplosinstallatie worden aangegaan voor de duur van 15 jaar. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 oktober 2021 in werking treedt.

Bron: Tenderned 7 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224380

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *