Gevelreclame en buitenbewegwijzering Stichting De Drie AOCs (update Yuverta) – Aanbestedingsnieuws

Gevelreclame en buitenbewegwijzering Stichting De Drie AOCs (update Yuverta)

Zoals hieronder in het artikel vermeld is de naam Stichting De Drie AOC’s tijdelijk. De nieuwe naam is op 22 januari 2021 onthuld en die willen wij u natuurlijk niet onthouden. Wellant, Citaverde en Helicon gaan vanaf nu door het leven als Yuverta.

 

De aanbestedende dienst is een bekende kennisinstelling op de gebieden onderwijs, innovatie, en commerciële dienstverlening m.b.t. groene leefomgeving, voeding, natuur, klimaat en welzijn van mens en dier. Een instelling waar partners uit overheid en bedrijfsleven mee samenwerken om onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen en om samen nieuwe kennis te creëren. Wij spelen een belangrijke rol als strategische partner van overheidsinstanties, bedrijfsleven en belangenorganisaties.
De naam Stichting De Drie AOCs is tijdelijk en zal per 1 augustus 2021 (schooljaar 2021/2022) onder een nieuwe (nader bekend te maken) naam en logo verder gaan. De nieuwe naam en logo zijn op moment van publicatie nog niet publiekelijk bekend gemaakt. Echter kunt u zich al wel verdiepen in de stukken en wensvraag van de aanbestedende dienst. De nieuwe naamgeving en bijbehorende ontwerpen/kleurstelling wordt uiterlijk 22-01-2021, als separaat document, met u gedeeld.

Om aan de start van schooljaar 2021-2022 als één nieuwe organisatie goed zichtbaar en herkenbaar te zijn, moeten alle locaties van de aanbestedende dienst voorzien zijn van nieuwe gevelreclame (inclusief naamgeving en beeldmerk raamstickers) en buitenbewegwijzering. Hierbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk uniformiteit in de uitingen. Het kan echter voor komen dat door de architectuur en/of de omgeving en/of de vergunning maatwerk nodig is. Om het proces voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, wil de aanbestedende dienst nieuwe uitingen zoveel mogelijk op dezelfde positie terugplaatsen.

De drie stichtingen (Wellant, Citaverde en Helicon) die gezamenlijk Stichting De Drie AOCs vormen, voeren nu ieder hun eigen
logo’s en huisstijl. Deze zijn op veel verschillende manieren op uiteenlopende dragers met verschillende maatvoeringen toegepast. Iedere schoollocatie heeft één of meerdere logo’s op het pand, afhankelijk van de ligging van de schoollocatie, het aantal gebouwen, de zichtlijnen t.o.v. voetgangers, fietsers, OV en het nabijgelegen wegennet e.d. Om hoofdingangen en de routing op het terrein weer te geven wordt gebruik gemaakt van buitenbewegwijzering middels perk-/tuinborden. Ook hebben de locaties minimaal één, maar vaak meerdere vlaggenmasten staan. Deze maken geen onderdeel uit van de aanbesteding; de masten blijven staan (er komt geen uitbreiding op het aantal masten), er worden nieuwe vlaggen gehesen.

De gewenste situatie is dat met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 alle locaties voorzien zijn van nieuwe gevelreclame (inclusief naamgeving en beeldmerk raamstickers) en buitenbewegwijzeringsborden op en rondom het terrein met de nieuwe naam en logo in de nieuwe huisstijl. Om dit te bereiken wil de aanbestedende dienst via deze aanbesteding een
raamovereenkomst afsluiten voor de levering (inclusief o.a. demontage, montage en projectmanagement) van:
1. Gevelreclame (inclusief naamgeving raamstickers)
2. Additionele beeldmerk raamstickers
3. Buitenbewegwijzering
Het is gewenst dat het huidige type uiting vervangen wordt door eenzelfde type op dezelfde positie. 

Er is sprake van een eenmalige initiële projectlevering voor de vervanging van gevelreclame en buitenbewegwijzering van alle 44 locaties van de aanbestedende dienst, waarbij per locatie uit wordt gegaan van gemiddeld 2 gevelreclame en 4 buitenbewegwijzering uitingen. U bent hierbij ook verantwoordelijk voor het verwijderen van de huidige gevelreclame en
buitenbewegwijzeringsborden. Er is vanuit de aanbestedende dienst een vast contactpersoon aangesteld die fungeert als uw aanspreekpunt gedurende dit project. De gewenste werkwijze voor de initiële oplevering is in overeenstemming met de werkwijze zoals bij een nadere bestelopdracht, echter gaat het initieel direct om 44 bestelopdrachten. De oplevering van de gevelreclame en buitenbewegwijzering dient plaats te vinden voor de start van het schooljaar van de betreffende locatie:
▪ Regio noord, week 33, 2021, +/- 6 locaties
▪ Regio midden, week 34, 2021, +/- 30 locaties
▪ Regio zuid, week 35, 2021, +/- 8 locaties
Daarbij dient rekening gehouden te worden dat er geen verstoringen/werkzaamheden plaatsvinden tijdens her- en examens.

De aanbestedende dienst heeft het doel een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer die kan voorzien in de eerdergenoemde behoefte van de aanbestedende dienst. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 8 april 2021. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid tot twee maal een optionele verlenging van één jaar.

Bron: Tenderned 15 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216965

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *