Aanbesteding Regio Deal ESTEC vertraagd – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Regio Deal ESTEC vertraagd

Een aanbesteding voor een internationale ontmoetingsplek op het ESA Europese Space Agency terrein in Noordwijk, is vertraagd. Die ontmoetingsplek zou komen met een van de RegioDeals uit de Regio Envelop. Dat blijkt uit een kamerbrief die naar de Tweede Kamer is gestuurd over de Regio Deals, getiteld Een rijke oogst van 30 Regio Deals.

Met de ESA was afgesproken dat de rijksoverheid 15 miljoen zou bijdragen aan het terrein. De provincie Zuid-Holland en gemeente Noordwijk deden dat voor respectievelijk € 8 miljoen en € 3 miljoen. Dat bleek al uit een eerdere kamerbrief van  de staatssecretaris van Economische Zaken. E SA is verantwoordelijk voor eventuele meerkosten van de bouwactiviteiten, volgens die brief. Daarnaast zal ESA de standaard (transparante) ESA-aanbestedingsregels hanteren.

Uit de kamerbrief van 20 januari 2021 blijkt dat er geen gegadigde geïnteresseerd was in de opdracht.

In de Regio Deal ESTEC zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk en een nieuwe internationale ontmoetingsplek op ESTEC1. Met een nieuwe governance via een stichting en een nieuwe directeur zetten de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland in samenwerking met NSO en ESTEC concrete stappen om de Space Campus Noordwijk te versterken. Binnenkort zullen de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland definitief de knoop doorhakken over de financiering van een nieuw hoofdgebouw op het huidige Space Business Park.

Daarmee krijgt de campus nieuwe faciliteiten om te kunnen fungeren als internationale hub voor onderzoek, onderwijs en bedrijvigheid op het gebied van ruimtevaart. De aanbesteding door ESA van de internationale ontmoetingsplek op ESTEC heeft nog geen geschikte uitvoerende partij opgeleverd. ESA zal een nieuwe aanbestedingsprocedure met nieuwe condities opstarten, waarmee de oplevering van het nieuwe gebouw volgens de huidige planning opschuift naar medio 2023.

©Esa 2021

De oorspronkelijke planning voorzag blijkens de eerdere kamerbrief (29697, 58) in de oplevering van het gebouw in 2021.

1 De staatssecretaris van EZK heeft uw Kamer over ESTEC geïnformeerd middels Kamerstukken 29 697 nr. 58 en 24 446 nr. 64.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *