Geodetische dienstverlening Velsen – Aanbestedingsnieuws

Geodetische dienstverlening Velsen

Foto: Gemeente Velsen

De digitale topografie van de gemeente Velsen is opgeslagen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT van Velsen bevat de geografische en geometrische informatie, die van belang is voor de gemeente om haar beheer- en
maatschappelijke taken te kunnen vervullen. De gemeente Velsen is een zelfregistrerende bronhouder, dit wil zeggen dat het bijhouden van de BGT door de gemeenten zelf wordt uitgevoerd. De geometrische kwaliteit staat beschreven in het
Objectenhandboek BGT. De gegevens van de grondslagpunten van de gemeente Velsen zijn opgeslagen in een daartoe ingerichte database. Deze wordt beheerd door het Team Informatie van het Domein Bedrijfsvoering. Voor het uitbreiden en het in stand houden van een gemeente dekkend grondslagpuntennet dienen er in de gemeente Velsen soms nieuwe grondslagpunten te worden gemaakt. Dit verdient extra aandacht omdat er binnen de gemeentegrenzen sprake is van verschillende, solitaire, aan het Rijksdriehoekstelsel (RD) gerelateerde, coördinatenstelsels. Het Rijksdriehoekstelsel wordt beheerd door het Kadaster. De gemeente is onderverdeeld in verschillende solitaire en niet homogene grondslaggebieden. Het spreekt voor zich dat de gemeente Velsen veel belang hecht en aandacht schenkt aan de dekking en de kwaliteit van het grondslagpuntenbestand. Deze gegevens dienen als basis voor het bijhouden van de BGT en voor het uitzetten van
rooilijnen.

Deze opdracht betreft hoofdzakelijk de volgende diensten/werkzaamheden:

• bijhoudingsmetingen;
• hoogtemetingen ten opzichte van NAP;
• uitzetting en aanwijzen van rooilijnen;
• uitzettingen plantopografie anders dan rooilijnen;
• vloerpeilen;
• onderhoud grondslagnetwerk;
• kadastrale aanwijs;
• overige geodetische ondersteuning;
• kleinschalige hoogtemetingen, te weten terreinhoogtemetingen bedoeld voor het maken van DTM’s, vlaktewaterpassingen, dwars- en lengteprofielen en hoogtemetingen van puntobjecten zoals rioolputten die binnen een tijdsbestek van twee werkdagen kunnen worden uitgevoerd.

Van de in te zetten landmeetkundige wordt een inzet van gemiddeld twee dagen per week gevraagd. Ervaring heeft geleerd dat dit onder normale omstandigheden voldoende is om de gevraagde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Verrekening vindt per dagdeel (vier uur) plaats. Buiten scope van deze opdracht vallen de volgende werkzaamheden:
• Werkzaamheden en apparatuur t.b.v. (mobile) multi-/single beam scanning.
• Werkzaamheden waarbij de inzet van meer dan één persoon, de vaste landmeetkundige, vereist is.
• Hoogtemeting, te weten terreinhoogtemetingen bedoeld voor het maken van DTM’s, vlaktewaterpassingen, dwars- en lengteprofielen en hoogtemetingen van puntobjecten zoals rioolputten die meer dan twee werkdagen in beslag nemen.

De gemeente wenst een overeenkomst af te sluiten met één dienstverlener voor de levering van de geodetische diensten door een vaste landmeetkundige. De overeenkomst gaat 1 januari 2023 in en eindigt op 31 december 2023 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van tweemaal twee jaar en eenmalig één jaar. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Brom: Tenderned vrijdag 19 augustus https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269899

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *