Aanbesteding PHS Den Bosch Vught van start – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding PHS Den Bosch Vught van start

Op 29 augustus 2022 start de inschrijvingsfase van de aanbesteding van het spoorproject in Vught. Het gaat om de eerste bouwstap: de aanleg van het tijdelijk spoor. Dit tijdelijk spoor is nodig om daarna de verdiepte ligging van het spoor te kunnen bouwen. Vijf aannemers hebben zich aangemeld. De startbijeenkomst vindt plaats in Vught waar ProRail de geïnteresseerde aannemers informeert over het project, de gevraagde werkzaamheden, de omgeving en de aanbestedingsprocedure.

ProRail is op zoek naar een aannemer die het spoor gaat bouwen maar ook rekening houdt met de omgeving. De bouw van het tijdelijk spoor heeft namelijk veel impact op de omgeving. ProRail heeft daarom voor het maken van de contractstukken advies ingewonnen bij de klankbordgroep. In werkgroepen is nagedacht over de onderwerpen bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Hierbij is benoemd dat het bereikbaar houden van Vught van groot belang is.

©Prorail 2022

Tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught past Prorail het spoor aan om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken. Hiervoor komt er een vierde spoor tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught Noord en legt Prorail in Vught de twee sporen richting Eindhoven verdiept aan. Om mogelijke geluids- en trillingshinder tegen te gaan, plaatsen wij op diverse plekken geluidschermen langs het spoor of een trillingswerende wand in de grond.

Momenteel bevindt zich het project in de voorbereidingsfase voor de bouw van het tijdelijk spoor. De verdiepte ligging van de sporen in Vught geeft uiteindelijk een grote verbetering voor de leefbaarheid in Vught. Omdat er ook meer (goederen)treinen gaan rijden en de bouw circa zeven jaar in beslag zal nemen, is dit een ingrijpend project voor de omgeving. Er zal gedurende meerdere jaren bouwhinder ontstaan voor de omgeving. Dat is niet te voorkomen. Prorail vindt het belangrijk dat alle stakeholders goed op de hoogte zijn van het project.

De definitieve gunning zal pas plaatsvinden als het tracébesluit PHS Meteren-Boxtel onherroepelijk is. Hiervoor loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Prorail, 19 augustus 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *