Geo-obliek luchtfotografie 2021 (2022/2023/2024) regio Rivierenland – Aanbestedingsnieuws

Geo-obliek luchtfotografie 2021 (2022/2023/2024) regio Rivierenland

Kaart: Regio Rivierenland

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van individuele raamovereenkomsten (één overeenkomst per opdrachtgever) met één volgens de wettelijke richtlijnen werkende opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht voor het vervaardigen en leveren van Geo-obliek luchtfotografie conform de eisen, wensen, voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in het aanbestedingsdocument en de raamovereenkomst. Op de aanbesteding zijn de VNG model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing. Aanvullend zijn van toepassing, met betrekking tot het hosten van de beelden en de daarbij horende software, op de overeenkomst de Gemeentelijke
Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) versie 2016 van toepassing. Het is gedurende de looptijd van deze raamovereenkomsten mogelijk dat (een deel van de) opdrachtgevers juridisch gaan samenwerken in één bedrijfsvoeringsorganisatie of een andere juridische samenwerking. Ingeval dit zich voordoet worden de raamovereenkomsten overgenomen door de bedrijfsvoeringsorganisatie of andere juridische samenwerkingen. Deze overname kan eenzijdig door de opdrachtgevers in gang worden gezet en vereist geen goedkeuring van de opdrachtnemer.

De opdrachtgevers zijn voornemens een opdracht voor het vervaardigen en leveren van Geo-obliek luchtfotografie en bijbehorende software te verstrekken conform de eisen, voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in het aanbestedingsdocument en de raamovereenkomst. De opdracht wordt vastgelegd in een, door de opdrachtnemer en opdrachtgever te ondertekenen, schriftelijke overeenkomst. De looptijd van deze opdracht betreft de vlucht 2021, oplevering en eisen zijn opgenomen in het programma van eisen.
De verlenging betreft de opdrachtgevers zoals aangegeven in bijlage G van de aanbestedingsdocumenten. Indien gebruik wordt gemaakt van deze optie is de aangeboden prijs per ha. en eventueel gebruik online viewer ook voor de deelnemers uit deze bijlage G van toepassing.
De beslissing tot het al dan niet verlengen van de raamovereenkomst berust uitsluitend bij aanbestedende dienst en zal schriftelijk aan de opdrachtnemer(s) worden medegedeeld. Een voorbehoud wordt gemaakt om niet te gunnen indien de budgettaire gevolgen van
deze aanbesteding niet passen binnen de begroting van de betreffende opdrachtgever. Inschrijver gaat akkoord dat het gebruik van dit voorbehoud geen gevolgen heeft voor het aanbod voor andere deelnemers.

Wanneer de opdracht vlucht 2021 naar tevredenheid is uitgevoerd kan de opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 3 x 1 jaar, wat zal resulteren in een vlucht 2022/2023/2024. Medio
november 2021/2022/2023, kunnen de gezamenlijke opdrachtgevers beslissen of er gebruik wordt gemaakt van de verlenging. 

De deelnemers zijn Aalten, Almelo, Berg en Dal, Berkelland, Beuningen, Bronckhorst, Buren, Culemborg, de Connectie, Druten. Hengelo, Maasdriel, Montferland, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Oost Gelre, RID de Liemers, Rijssen-Holten, Tiel, Twenterand, Wageningen, West Betuwe, Wijchen en Zaltbommel.

Bron: Tenderned 1 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207155

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *