Genx in ophoging ondanks aanbestedingseisen – Aanbestedingsnieuws

Genx in ophoging ondanks aanbestedingseisen

Ondanks de eisen in de aanbesteding, heeft Waterschap Vallei en Veluwe Genx aangetroffen in het bodemophogend materiaal. Waterschap Vallei en Veluwe wil nu de thermisch gereinigde grond (TGG), waarmee de dijk is opgehoogd, volledig afgraven en vervangen.

GenX staat op de zogenoemde ‘lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen’ van RIVM. Het RIVM onderzoekt momenteel de schadelijkheid van deze stof. Genx is een veelgebruikt coating-materiaal. De gemeente Bunschoten heeft het GGD in de regio Utrecht om een reactie gevraagd. Zij melden aan de gemeente dat de aanwezigheid van GenX in het dijklichaam geen relevante blootstelling voor mensen oplevert.

Vorig jaar bleek dat de dijk was opgehoogd met benzeen vervuilde grond. Voor het waterschap is ontgraven van de TGG en vervangen door schoon materiaal de enige oplossingsvariant die overblijft, om de situatie op de Westdijk weer te normaliseren en de verontreiniging op te heffen.

©Waterschap Vallei en Veluwe, foto Riet Immerzeel

“De partij TGG, die door de verantwoordelijke aannemer is gebruikt, blijkt meer vervuild te zijn dan aanvankelijk gedacht”, stelt dijkgraaf Tanja Klip-Martin. “Eerst benzeen, nu GenX. De GenX is in het onderzoek op één plek gemeten in het bodemwater (water dat in de TGG zelf zit). Nader onderzoek moet uitwijzen of het ook in het oppervlaktewater zit. Maar de conclusie is voor ons nu al helder: de verschillende soorten aan schadelijke en ongewenste stoffen, de complexiteit van de bodemprocessen en de kwetsbaarheid van de omgeving, geven een dermate onbeheersbaar risico, dat het niet meer acceptabel is om de TGG permanent te laten liggen.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe, 28 mei 2018
https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuwsberichten-0/2018/mei/bericht-westdijk/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *