Generieke applicaties ondersteuning toets- en examenproces – Cito – Aanbestedingsnieuws

Generieke applicaties ondersteuning toets- en examenproces – Cito

Het doel van deze aanbesteding van Cito is om een opdrachtnemer te contracteren die verantwoordelijk zal zijn voor de
ontwikkeling en levering inclusief de intellectuele eigendomsrechten, van vier softwarecomponenten die het software landschap van opdrachtgever zullen completeren om het geschikt te maken voor het afnemen en verwerken van toetsen en examens. Opdrachtgever zal de broncode en bijbehorende documentatie van de leverancier afnemen en daarbij ook het intellectueel eigendom verkrijgen. Opdrachtgever verwacht ondersteuning nodig te hebben bij de implementatie van de verkregen softwarecomponenten in het software landschap. Vervolgens zal opdrachtgever zelf het beheer, onderhoud en doorontwikkeling verzorgen.

Opdrachtgever eist in het Pakket van Eisen opgegeven generieke applicaties (softwarecomponenten) voor de ondersteuning van het toets -en examenproces tijdig geïmplementeerd, beschikbaar en in productie te hebben waarbij bedrijfscontinuïteit is gegarandeerd, inclusief de bijbehorende ondersteunende processen.
Inschrijver zal hiervoor softwarecomponenten leveren voor de volgende vier  softwarecomponenten van het
softwarelandschap:
a. Customer Identity Access Management
b. Back-end Component voor het aanmeldproces, (PA: Productadministratie Back-end)
c. Back-end Component voor het planningsproces van afnames (PL: Planner Back-end)
d. Back-end Component voor het resultaatproces (RA: Reporter Back-end)
Concreet betekent dit dat op 1 september 2023 de softwarecomponenten a en b gereed zijn om de aanmeldingen in november 2023 te verwerken, en op 1 oktober 2023 de softwarecomponenten c en d gereed zijn om vanaf dat moment de toetsen af te nemen en de resultaten te tonen.

Opdrachtgever is voornemens met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten. De intentie is om de overeenkomst op 3 april 2023 van kracht te laten worden en eindigt van rechtswege op 1 juli 2024. De overeenkomst zal worden afgesloten met de inschrijver die een inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned zondag 4 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281544

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *