Communicatie – provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Communicatie – provincie Noord-Brabant

De provincie communiceert in een Brabantse, nationale en internationale context. Een context waarin ook gemeenten, waterschappen, bedrijven, (lokale) omroepen, (regionale) dagbladen en de (georganiseerde) Brabander communiceren.
In de online publicatie communicatiebeleid staan de hoofdlijnen en uitgangspunten voor communicatie van de provincie Noord-Brabant. Hiermee geeft de provincie richting en kaders aan de provinciale communicatie. Het zorgt voor de koppeling tussen de communicatiepraktijk met de politiek-bestuurlijke doelen, zoals vermeld in het Bestuursakkoord en de organisatorische doelen en ambities zoals vermeld in de Concernagenda. Ook maakt dit beleid de positionering van en werkwijze rondom communicatie binnen de provincie helder.

Het doel van deze aanbesteding is het vinden van dienstverleners die de provincie ondersteunen bij het bedenken en uitvoeren van communicatieanalyses en -strategieën, campagnes en communicatieplannen. De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor de uitvoering van diensten. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 1 april 2023 (streefdatum). De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden eenmaal voor de duur van twee jaar te verlengen.

De opdracht is verdeeld in twee percelen.
Perceel 1: Strategisch advies en campagnes
Perceel 2: Uitvoeringskracht
De gevraagde dienstverlening houdt het volgende in:
Perceel 1:
– Campagnes ontwikkelen, uitvoeren en monitoren;
– Marketingactiviteiten opzetten en uitvoeren;
– Het ontwikkelen en uitvoeren van strategisch communicatieadvies;
– Het ontwikkelen en begeleiden van participatieve trajecten;
– Communicatiestrategieën vertalen naar tactische plannen;
– Reflectie op analyses en communicatieplannen provincie;
– Producten behorende bij omgevingsanalyse opleveren, zoals stakeholderanalyse en sociogram.
Perceel 2:
– Tactische plannen vertalen naar operationele plannen van aanpak;
– Uitvoeren van tactische en operationele communicatieplannen;
– Toepassen van provinciale communicatiekaders, -richtlijnen en – methodieken;
– Uitvoering geven van het communicatieproces.
U kunt inschrijven voor één van de twee percelen. De provincie wil zowel voor perceel 1 als voor perceel 2 met maximaal vier
dienstverleners een raamovereenkomst afsluiten. Voor het verstrekken van een nadere opdracht onder de raamovereenkomst vraagt de provincie aan alle gecontracteerde partijen (binnen een perceel) om een aanbieding. Opdrachten onder de raamovereenkomst worden door middel van een minicompetitie gegund op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding die in de minicompetities wordt aangegeven.

In de afgelopen jaren heeft op het terrein van communicatie een gemiddelde besteding plaatsgevonden van €3.500.000,- / €4.000.000,- per jaar. De maximale waarde van deze opdracht is voor perceel 1 €8.000.000,- en voor perceel 2 €10.000.000,-. De provincie Noord-Brabant doorloopt voor deze aanbesteding een Europese openbare aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned zondag 4 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281496

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *