Digitale bewegwijzering parkeren (PRIS) Hoorn – Aanbestedingsnieuws

Digitale bewegwijzering parkeren (PRIS) Hoorn

Afbeelding: © Gemeente Hoorn

Hoorn heeft twee parkeergarages en op dit moment nog vijf parkeerterreinen aan de rand van de stad. Vanaf juli 2023 komen er geleidelijk nog 500 parkeerplaatsen bij op het Stadsstrand. In 2022 hebben er ongeveer 1,3 miljoen bezoekers hun auto geparkeerd op één van de parkeerplaatsen in Hoorn. Een aanzienlijk deel heeft geparkeerd op één van de parkeerplaatsen in de binnenstad. Deze groep levert zoekverkeer op. Hoorn heeft een parkeerverwijssysteem (PRIS), maar deze is niet meer te
onderhouden. Het digitale gedeelte werkt niet meer. Het huidige PRIS is dan ook aan vervanging toe. Ook de statische bebording is aan vervanging toe. De garages zijn voorzien van een parkeermanagementsysteem van WPS. Dit systeem kan gekoppeld worden aan het PRIS protocol. De parkeerterreinen moeten worden voorzien van toegangslussen en telsoftware waardoor tellingen mogelijk worden. Het telsysteem op de parkeerterreinen moet de aantallen doorgeven aan het PRIS protocol. Doelstellingen voor het plaatsen van een PRIS in Hoorn zijn:
• Een optimale benutting van het parkeeraanbod.
• De mogelijkheid om bezoekers te ‘sturen’ naar een vrije parkeerplaats.
• Het beperken van het zoekverkeer in het centrum van Hoorn.
• Het optimaliseren van de verkeersdoorstroming.
• Duidelijkheid voor bezoekers.
Oplevering van een werkend PRIS wordt verwacht december 2023 maar hier kan in overleg met gemeente Hoorn van worden afgeweken.

Hoorn heeft naar eigen inzicht een bordenplan opgesteld. In overleg met de opdrachtnemer kan er afgeweken worden van dit plan. Er wordt wel verwacht dat de inschrijver een complete PRIS kan leveren. Dit houdt in met statische- en dynamisch borden, LED displays, masten en bijbehorende software. De software moet benaderbaar zijn via de gangbare browsers, zoals bijvoorbeeld Microsoft Edge en Google Chrome. De software haalt de benodigde data binnen van het PMS in de parkeergarages en van de tellussen op de parkeerterreinen. In de software moet het mogelijk zijn om rekening te houden met verkeer dat nog rijdt tussen het laatste Vol/Vrij/X bord en de garage of het parkeerterrein. Ook moet in de software de telling uitgeschakeld kunnen worden, zodat de beheerder de terreinen zelf op Vol kan zetten bij bijvoorbeeld een evenement.

Het doel van deze openbare procedure is om met één inschrijver een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de opdracht. De geplande start van de opdracht is gelegen in het derde kwartaal 2023. Na oplevering gaat de onderhoudstermijn in van tien jaar. De overeenkomst loopt van rechtswege af als:
• de looptijd is verstreken en de overeenkomst niet voor het moment van het verstrijken van de looptijd wordt verlengd. Hoorn gunt de opdracht aan de inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 25 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301871

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *