Gelderland publiceert opdracht wegonderhoud N815 Doetinchem – Aanbestedingsnieuws

Gelderland publiceert opdracht wegonderhoud N815 Doetinchem

De provincie Gelderland heeft een aanbesteding via Negometrix gepubliceerd voor Wegonderhoud aan de N815. De weg is uitgevoerd als tweestrooks-gebiedsontsluitingsweg, met buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 80 km/h tussen Kilder en Wehl. 60 km/h tussen Kilder en Zeddam. Inhalen is over de gehele lengte niet toegestaan.

Het doel van deze Nationale openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2419, Onderhoud N815 Wehl – Kilder  in Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.

De opdracht is gepubliceerd op Negometrix. De redactie van Aanbestedingsnieuws vond er echter ook informatie over op de website van de provincie zelf. Daaruit blijkt dat de uitvoering verwacht wordt in april 2022, terwijl (opmerkelijk genoeg) het voorbereiden van het bestek al in de herfst van vorig jaar plaatshad. Z

ie verder hier: https://www.gelderland.nl/N815-Wehl-A18 en mirror: N815_ Wehl – A18

De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de N815 in de gemeente Doetinchem.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Grondwerk; ontgraven, vervoeren, verwerken ca. 296 m3

©Youtube/ Boe Autosnelweg N815 fragment van https://www.youtube.com/watch?v=lMMORdZ-C0w

b. Zagen asfaltverharding ca. 8 m1
c. Verwijderen asfaltverharding ca. 1.160 m2
d. Frezen asfaltverharding ca. 14.200 m2
e. Aanbrengen funderingslagen ca. 1.200 m2
f. Aanbrengen asfaltverharding ca. 1.350 ton
g. Aanbrengen betonverhardingen ca. 1.160 m2
h. Opbreken elementenverharding ca. 50 m2
i. Opbreken kantopsluitingen ca. 25 m1
j. Aanbrengen elementenverharding ca. 59 m2
k. Aanbrengen kantopsluitingen ca. 25 m1
l. Verwijderen markering ca. 1.037 m2
m. Aanbrengen lengtemarkering ca. 14,3 km
n. Aanbrengen figuratiemarkering ca. 353 m2
o. Verwijderen bebording ca. 22 st
p. Aanbrengen bebording ca. 28 st
q. Aanbrengen verkeerscamera’s ca. 12 st
r. Frezen detectielussen ca. 1 st
s. Toepassen verkeersmaatregelen
Bron: Negometrix / Gelderland, 14 januari 2021

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *