Realisatie geluidsschermen Bloemendalerpolder – Prorail – Aanbestedingsnieuws

Realisatie geluidsschermen Bloemendalerpolder – Prorail

©Prorail 2021

ProRail heeft onderzocht of het spoor bij Weesp kon worden uitgebreid met twee extra sporen. Uit het onderzoek is gebleken dat de dienstregeling voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL-corridor) , zoals beoogd in 2013, niet maakbaar is. In september 2020 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gezamenlijkheid met betrokken partijen (MRA, Gemeente, NS en ProRail) een besluit genomen over een dienstregelingsmodel dat wel maakbaar is en aansluit bij de ambitie om hoogfrequent treinen te rijden op de SAAL-corridor. Hierdoor is vanaf 2029 een hoogfrequente Sprinterbediening tussen Flevoland, het Gooi en Amsterdam Centraal mogelijk en kunnen er acht Intercity’s rijden tussen Flevoland en de Zuidtak. Sprinters hoeven hierdoor niet ingehaald te worden door passerende Intercity’s en daarmee is de spooruitbreiding bij Weesp niet meer nodig. Om treinen op de SAAL-corridor korter achter elkaar te kunnen laten rijden, wordt eveneens het nieuwe treinbeveiligingssysteem ERTMS ingevoerd. Ook heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de regio afspraken gemaakt om gezamenlijk bij te dragen aan maatregelen voor de geluidshinder langs het spoor aan de noordzijde in Weesp. Het project Geluidscherm Leeuwenveld/Bloemendalerpolder, onderdeel van het programma PHS SAAL, koerste op een projectbeslissing in het najaar van 2021. Daarna kan de realisatie opgestart worden en zal een aannemer gevraagd worden de bouw te gaan voorbereiden. Naar verwachting gaat dan het tweede kwartaal van 2023 de eerste spade de grond in. Medio 2024 kan dan scherm staan.

Het project in deze aanbesteding betreft een te realiseren geluidsscherm ten noorden van het spoor in Weesp tussen de onderdoorgang Hogeweyselaan (excl.) en de Vechtbrug (excl.) met een lengte van 1,6 km en een hoogte van 3 meter boven BS binnen de bestuurlijk gestelde kaders. Op de aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN2016) van toepassing. Een gegadigde geeft door aanmelding aan te hebben ingestemd met de toepassing van
het ARN2016. Het ARN2016 is te vinden op http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-eninkoop/documenten-en-juridische-voorwaarden. 

De selectiefase1 verloopt als volgt:
Stap 1: Aanmelding met UEA
Stap 2: Beoordeling Aanmelding met UEA
Stap 3: Indienen bewijsstukken
Stap 4: Beoordeling bewijsstukken
Stap 5: Nadere selectie (optioneel)
ProRail kan op grond van artikel 12 ARN2016 een nadere selectie houden tussen de gegadigden die niet zijn uitgesloten en die voldoen aan de minimumeisen.
Stap 6: Selectiebeslissing

Bron: Tenderned donderdag 13 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249164

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *