FVD kamervragen home buying standaarduitrusting militairen – Aanbestedingsnieuws

FVD kamervragen home buying standaarduitrusting militairen

Is er een weg? Nee. Is de weg bekend? Nee, ook niet, want die is er geen. Is er wel een bekende weg? Is dit nu een vraag naar de bekende weg? U moet het maar zeggen. De FVD vraagt of het mogelijk is om legerkleding zoveel mogelijk alleen in Nederland in te kopen. Daarop kwamen 9 juli antwoorden van Minister Barbara Visser van Defensie (VVD). We moesten echt een beetje moeite doen om de vragen op te snorren.

©Defensie 2021

Ja hoor, dat kan. Als we ons lossnijden van België en Duitsland en ronddrijven als zelfvoorzienend fietseilandje met katoenplantages in de stille oceaan. Misschien is de katoenoogst dan niet genoeg voor een legerjas, maar een zwembroek volstaat dan ook wel voor ons eilandleger. Tijdens het Devoon waren we daar al zo’n beetje.  Moet alles niet met een aanbesteding omdat en een Aanbestedingsrichtlijn is die zegt dat we alles moeten inkopen met een aanbesteding? Nee dat fantaseert de redactie van Aanbestedingsnieuws maar. Dat is een aanbestedingscomplot.  Er is trouwens ook nog een Wereldhandelsverdrag, dat is een wereldhandelscomplot dat behelst, dat als Nederland alles alleen in Nederland koopt, Nederland dan ook maar zelf cacao en rijst verbouwt en allerlei van zulke zaken als de rest van de wereld geen zin meer heeft om zaken te doen met Domineederland. De ambitie van Defensie is niet om zo veel mogelijk in Nederland te kopen, maar om zo veel mogelijk passende waar, graag ook nog leverbaar te kopen en zich daarbij toch zoveel mogelijk te houden aan de onuitvoerbare Aanbestedingsregels die de Tweede Kamer en de EU Doema Applausmachine democratisch hebben vastgesteld.

Nee grapje. Dat was niet het antwoord. Het antwoord was het onderstaande:

 

1. Kunt u een lijst geven van de standaarduitrusting van militairen?
Er is niet één standaarduitrusting.

Defensie kent een grote verscheidenheid aan kleding- en uitrustingspakketten. Dit betreft ongeveer 1000 pakketten. Deze pakketten variëren in grootte tussen een enkel artikel en tientallen artikelen afhankelijk van de specifieke
taakstelling waar het pakket voor samengesteld is. Naast een initiële verstrekking van uniformkleding en schoenen waar iedere militair over kan beschikken, worden pakketten verstrekt voor specifieke functies, taken en omstandigheden. Ten slotte zijn er daarbovenop
nog ongeveer 700 individuele pakketten voor specifiek maatwerk. Dit omvat bijvoorbeeld maatwerk vanwege een medische indicatie.

2. Kunt u daarbij ook bij ieder artikel aangeven in welk land het is geproduceerd?
Het KPU-bedrijf houdt meer dan 3000 verschillende artikelen op voorraad. Van ieder individueel artikel zijn de producent en het land van herkomst bekend. Omdat een uitrustingsstuk vele jaren in kleding- en uitrustingspakketten kan zijn opgenomen, kan het
voorkomen dat een specifiek uitrustingsstuk door verschillende producenten uit meerdere landen geleverd is. Door de vervlechting van meer dan tienduizend artikel-leverancier combinaties in honderden verschillende kleding- en uitrustingspakketten is het niet mogelijk
hiervan een totaaloverzicht te genereren.

3. Deelt u de mening dat we zoveel mogelijk materieel in Nederland moeten produceren?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen hebt u hiertoe al gezet en welke bent u nog voornemens te zetten?

Het ministerie van Defensie, inclusief het KPU-bedrijf, beschikt bij aanbestedingen over alle mogelijkheden die in de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied zijn opgenomen. Het uitgangspunt is dat Defensie zich houdt aan de aanbestedingsregels die de wetgever heeft vastgesteld. Defensie streeft ernaar om – conform de Defensie Industrie Strategie – het beste product voor de beste prijs te verwerven met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *