Flowkasten voor het AMC – Aanbestedingsnieuws

Flowkasten voor het AMC

Het Amsterdamse academische ziekenhuis AMC heeft een aanbesteding geplaatst voor de levering van flowkasten. De aanbesteding betreft het afsluiten van een raamovereenkomst t.b.v. levering en plaatsing van Biologische Veiligheidskabinetten  (BVK/BVK’s) met 2 en 3 filters (voormalig klasse IIA en IIB) voor Amsterdam UMC. Het betreft een grote levering (schatting zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden: 60 tot 100 stuks) BVK’s ten behoeve van een nieuwbouw (RDC Adore gebouw en levering op locatie VUMC) in een relatief korte periode gevolgd door kleinschalige en/of enkelstuks leveringen in de daarop volgende jaren. De exacte aantallen per type BVK en de bijbehorende opties welke zullen worden afgenomen worden bepaald na gunning. Deze aantallen zijn onder andere afhankelijk van de aangeboden prijzen.

De publicatie is volledig op de website van Mercell.

In de nieuwbouw van Amsterdam UMC, locatie VUMC (RDC Adore gebouw) worden BVK’s met 2 en 3 filters gebruikt voor diverse doeleinden op verschillende laboratoria. Door middel van deze aanbesteding wenst Amsterdam UMC de aanschaf van 2- en 3-filter BVK’s  (voormalig klasse IIA en IIB) te standaardiseren door de levering te beleggen bij één leverancier. Amsterdam UMC wenst kwalitatief hoogwaardige BVK’s die voldoen aan alle veiligheidsnormen, (NEN 12469) gecertificeerd zijn, waarvan de levensduur minimaal 10 jaar bedraagt, welke energie zuinig zijn en ergonomisch verantwoord zijn. Daarnaast dienen eventuele reserveonderdelen tenminste 10 jaar beschikbaar te zijn voor reparatie. Per BVK dienen een aantal verschillende opties te worden geleverd of te worden aangebracht.
Naast het kunnen voldoen aan het Programma van Eisen is Amsterdam UMC op zoek naar een leverancier welke ten behoeve van de ingebruikname van het RDC Adore gebouw logistiek in staat is om de verschillende BVK’s, te voorzien van verschillende opties, te leveren en te plaatsen in een relatief korte periode. De levering, plaatsing en verificatie vindt plaats in maximaal 6 batches in een periode van 16 tot 31 weken (oktober 2024 tot en met mei 2025). Een batch dient 10-12 weken na afroep geleverd te worden en binnen een twee weken geïnstalleerd te worden inclusief validatie.

Foto: AMC

De exacte aantallen per type BVK en de bijbehorende opties welke zullen worden afgenomen voor het RDC Adore gebouw worden bepaald na gunning, deze aantallen zijn onder andere afhankelijk van de aangeboden prijzen. In de daarop volgende vijf (5) jaren volgen mogelijk kleinschalige en/of enkelstuks leveringen, hoeveelheden zijn op dit moment niet in te schatten. De BVK’s dienen volledig te voldoen aan de eisen (en mogelijk wensen) die worden gesteld in het Programma van Eisen zoals als bijlage
X toegevoegd.
Doel van de opdracht
Het afsluiten van een raamovereenkomst met één partij ten behoeve van de levering, plaatsing en verificatie van de BVK’s (2 en 3 filters) conform PvE. Aanbieder wordt gevraagd een beperkt aantal modellen aan te bieden welke voldoen aan de gestelde eisen,
standaardisatie en kwaliteitsborging. Per te leveren BVK kunnen de aan te schaffen en in te bouwen opties verschillen.

Bron: Tenderned / Aanbestedingsleidraad, 29 januari 2024

Zie ook:

Publicatie (mercell.com s2c.mercell.com/today/63607)

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324175

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *