Nieuwbouw en renovatie De Kleine Prins Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw en renovatie De Kleine Prins Utrecht

Impressie: ©De Kleine Prins

De Kleine Prins Utrecht biedt gespecialiseerd onderwijs aan circa 300 leerlingen van 4 tot 20 jaar en bestaat uit:
– De Kleine Prins Utrecht voor primair gespecialiseerd onderwijs (4 tot 13 jaar)
– College De Kleine Prins Utrecht voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs (12 tot 20 jaar)

De huidige huisvesting van De Kleine Prins Utrecht is verouderd. Daarom is in overleg met de gemeente Utrecht besloten
om een deel van het huidige gebouw te renoveren (ca. 1.000 m2 bvo) en de rest van het gebouw (ca. 8.350 m2 bvo) gefaseerd te slopen (incl. asbestsanering) en te vervangen door nieuwbouw (ca. 7.210 m2 bvo). De nieuwe school wordt gerealiseerd aan de Blauwe Vogelweg 11 te Utrecht. Tijdens de bouw, blijft de huidige school op deze locatie in gebruik. In de nieuwbouw komen het primair gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar en het voortgezet gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar in één gezamenlijk gebouw. De nieuwe school wordt een compact gebouw met twee bouwlagen, waarin de beide onderdelen elk hun eigen omgeving en identiteit zullen hebben. Daarnaast krijgt ook De Hoogstraat Revalidatie, waarmee Stichting De Kleine Prins nauw samenwerkt, een plek in de nieuwbouw. De nieuwe school wordt compact van opzet om ook ruimte te maken voor de ontwikkeling van het Krommerijnpark. De omvang van het project is per onderdeel als volgt:
– nieuwbouw De Kleine Prins : 5.740 m2 bvo
– nieuwbouw De Hoogstraat : 1.470 m2 bvo
– renovatie De Kleine Prins : 1.000 m2 bvo
– sloop fase 1 : 2.150 m2 bvo
– sloop fase 2 : 6.200 m2 bvo
– buitenruimte : 11.000 m2 (valt buiten de scope)

De opdracht betreft een Engineer & Build-opdracht op basis van de UAV-GC 2005 en bestaat uit twee fasen:
– engineeringsfase: uitwerking van het DO+ door de opdrachtnemer tot een Technisch Ontwerp / bestek (TO);
– uitvoeringsfase: realisatie van het ontwerp (nieuwbouw en renovatie), na acceptatie daarvan.

De opdracht wordt in één perceel aanbesteed. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De eerste fase van de niet-openbare procedure is de selectiefase. In die fase kunnen alle geïnteresseerde ondernemingen zich aanmelden als gegadigde. Als er meer dan vijf gegadigden zijn die aan deze eisen voldoen zal aan de hand van de selectiecriteria worden bepaald welke gegadigden worden uitgenodigd voor de selectiefase. De vijf gegadigden die het beste scoren op de selectiecriteria krijgen een uitnodiging. Bij uitnodiging tot inschrijving wordt de gunningsleidraad verstrekt. Daarin is het gunningscriterium (beste prijs-kwaliteitsverhouding) ook verder uitgewerkt.

Bron: Tenderned vrijdag 9 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281993

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *