Nieuwbouw Penta Mavo College Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Penta Mavo College Rotterdam

Impressie: © CVO

Scholengroep Penta is onderdeel van CVO (Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken). CVO is reeds opdrachtgever voor het ontwerp van de nieuwbouw en zal ook de opdrachtgever/bouwheer zijn voor de nadere engineering en de realisatie van het project. CVO zal voor de aanbesteding optreden als aanbestedende dienst. Het project Heijwegenlaan in Spijkenisse is een gebiedsontwikkeling met sloop-nieuwbouw van twee scholen. Eén daarvan is de nieuwbouw voor Scholengroep Penta. Het huidige gebouw dat wordt gesloopt is het gebouw van Scala Rietvelden, gesitueerd aan de J.A. Heijwegenlaan. De nieuwe school wordt iets verderop gerealiseerd (tussen de Groene Kruisweg en J.A. Heijwegenlaan). Het plot waar de nieuwbouw wordt gerealiseerd zal vrij zijn van bebouwing. De omvang van de nieuwbouw voor Penta Mavo is circa 5.550 m2 BVO, waarvan ca. 720 m2 BVO t.b.v. de gymzaal. De omvang is nog afhankelijk van ontwerpkeuzen die worden gemaakt in de SO- en VO-fase. De omvang kan dus nog wijzigen. De opdrachtgever zal zelf zorgdragen voor de levering van losse inrichting.
Het huidige ontwerpteam bestaat naast opdrachtgever en gebruikers uit de volgende leden:
– Projectmanagement: KWK Huisvestingsregisseurs, Rotterdam
– Architect: Architecten|en|en, Eindhoven
– Constructeur: Tielemans, Eindhoven
– Installatieadviseur: Nelissen ingenieursbureau, Eindhoven
– Brand en Bouwfysica: Nelissen ingenieursbureau, Eindhoven
– Kostendeskundige: Vitruvius, ‘s-Hertogenbosch

Voor dit project zoekt aanbesteder een consortium bestaande uit ontwerpende en realiserende partijen die als één opdrachtnemer (bijvoorbeeld in de constructie van hoofdaannemer-onderaannemers) het totaal ontwerp en de totale realisatie van het project zal verzorgen. De onderaannemers (en architect) hoeven bij aanmelding nog niet bekend te zijn. Bij aanvang van de opdracht is het vereist dat de opdrachtnemer een architect inschakelt die staat ingeschreven in het architectenregister.

Het voorwerp van deze aanbesteding bestaat uit twee overeenkomsten die volgordelijk worden gesloten, namelijk de bouwteamovereenkomst (Model Bouwteam DG 2020) voor de eerste contractfase en vervolgens de Engineer & Build overeenkomst (UAV-gc 2005). De (concept)overeenkomsten zullen worden verstrekt bij de start van de inschrijvingsfase. De gunningsbeslissing betreft in beginsel beide opdrachten. De Engineer & Build overeenkomst kan niet eerder worden gesloten dan wanneer de rechten en verplichtingen uit de bouwteamovereenkomst zijn nagekomen en overeenstemming omtrent de prijs is bereikt. Als de voorwaarden niet worden vervuld, wordt de Engineer & Build overeenkomst niet gesloten, wordt de opdrachtnemer overeenkomstig de buwteamovereenkomst betaald voor zijn inspanningen maakt de opdrachtgever gebruik
van de wachtkamerconstructie en/of organiseert de opdrachtgever een nieuwe aanbesteding voor de realisatie van het werk. Daarnaast is een positief kredietbesluit van de gemeente, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de definitieve verkrijging van de grond van de projectlocatie voorwaardelijk voor het afsluiten van de Engineer & Build overeenkomst.

Gegadigden kunnen hun verzoek tot deelneming aan de niet-openbare procedure (aanmelding) via Tenderned indienen. De vijf hoogst scorende gegadigden worden uitgenodigd voor deelname aan de inschrijvingsfase. Nadat de selectiefase is doorlopen, worden maximaal vijf gegadigden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De wijze waarop deze inschrijving dient plaats te vinden staat beschreven in de inschrijvingsleidraad, die bij de uitnodiging tot het doen van de inschrijving zal worden verstrekt aan de geselecteerde gegadigden. In de inschrijvingsfase wordt voor de geselecteerde gegadigden een plenaire georganiseerd waarbij een toelichting wordt gegeven op het ontwerp.

Bron: Tenderned vrijdag 17 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264471

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *