Financieel systeem Hilversum en Wijdemeren – Aanbestedingsnieuws

Financieel systeem Hilversum en Wijdemeren

Foto: Pixabay.com

Zowel binnen de gemeenten Hilversum als Wijdemeren wordt gebruik gemaakt van een eigen financieel systeem. In de afgelopen jaren is er binnen de organisaties veel veranderd. De werkzaamheden op het gebied van Financiën en Control worden complexer en ontwikkelingen werken steeds meer op elkaar in. De (gewenste) dienstverlening aan de organisaties om met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan verandert continu. Het financieel systeem moet daarvoor op een gebruikersvriendelijke manier de primaire financiële processen ondersteunen. Gelet op de geldende en toekomstige wetgeving zullen de gemeenten Hilversum en Wijdemeren zich (pro)actiever moeten kunnen verantwoorden over de financiële beheersing. De ICT-architectuurvisie gaat ervan uit dat de medewerkers in domein specifieke applicaties hun
werkzaamheden kunnen doen, waarbij de verschillende applicaties, dus ook het financiële systeem, op een flexibele wijze data uit kunnen wisselen en dubbel werk (dubbele invoer) zoveel mogelijk wordt voorkomen. Binnen deze aanbesteding is er sprake van een gastheerschap tussen Hilversum en  Wijdemeren. Hilversum verzorgt als gastheer daarbij de financiële administratie
en het functioneel beheer voor beide gemeenten. Het technische beheer voert zij tevens uit waarbij de opmerking gemaakt moet worden dat zij voor Gemeente Wijdemeren slechts de serverkant van de Financiële applicatie host inclusief de bijbehorende infrastructuur.

Het doel van de aanbesteding is om voor iedere gemeente afzonderlijk een overeenkomst te sluiten met dezelfde opdrachtnemer voor het beschikbaar stellen van een ingericht en operationeel financieel systeem, inclusief daarbij behorende ondersteunende dienstverlening. Het einddoel is een geïmplementeerd vernieuwd financieel systeem dat per 1 december 2023 ingericht, operationeel en door opdrachtgever geaccepteerd is. De nieuwe oplossing bevat ten minste de volgende modules/functionaliteiten:
– Grootboek (rekeningschema/ structuren/ kenmerken)
– Inkoopproces (bestellen, verplichtingenadministratie, factuurafhandeling)
– Verkoopproces (facturen versturen en invordering)
– Betalingsverkeer (incl. verwerken dagafschriften)
– Memorialen (kosten verdelen, correctieboekingen)
– Begrotingsproces (vastleggen van de meerjarenbegroting en wijzigingen daarop)
– Kostenverdeelstaat
– Investeringen/projectenadministratie
– Activa en kapitaallasten
– Urenadministratie
– Balansbeheer (reserves, voorzieningen, leningen, vorderingen, schulden e.d.)
– Fiscale processen (Omzetbelasting, btw-compensatiefonds, VPB en Werkkostenregeling)
– Rapportageproces (Iv3, interne controles)
– Autorisatiebeheer (rollen, groepen)
– Contractregistratie
– Subsidies (wordt als Binaire wens uitgevraagd)

Daarnaast is onderdeel van de Opdracht:
– Implementatie, migratie en documentatie,  alsmede het realiseren van koppelingen conform de gewenste architectuurplaten Hilversum en Wijdemeren.
– ASP of SaaS Oplossing inclusief beheer;
– Ondersteuning & Support;
– Instructies, trainingen en opleidingen aan de diverse stakeholders van de oplossing;
– Onderhoud van de Oplossing;
– Ondersteuning & Support;
– Instructies, trainingen en opleidingen aan de diverse stakeholders.

Gelet op het aantal te verwachten Inschrijvingen en de gevraagde inspanning om een Inschrijving te doen wordt de
Europese aanbesteding uitgevoerd als een openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 5 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257881

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *