EU Strategisch Kompas wil Supply Chain beschermen met investering in innovaties – Aanbestedingsnieuws

EU Strategisch Kompas wil Supply Chain beschermen met investering in innovaties

©ZaZ 2022

De Raad van de Europese Unie heeft op 21 maart 2022 een Strategisch Kompas uitgegeven (7371/22) op het gebied van veiligheid en defensie, die is meegepubliceerd in de kamerstukken: Finale versie EU Strategisch Kompas | Publicatie | Rijksoverheid.nl In het strategisch kompas wordt als doel aangegeven dat de supply chain moet worden bewaakt en ook buiten het territorium van de Europese Unie.

In 2023 wordt door de Raad samen met de Europese Commissie een risico assessment opgesteld om de risico’s voor de supply chain van cruciale infrastructuur in kaart te brengen. Dat geldt met name voor het digitale domein, en heeft als doel de EU belangen op het gebied van veiligheid en defensie beter te handhaven, zo meldt het Strategisch Kompas. Dat kompas dient als doel eenheid van de Europese regeringsleiders uit te stralen, alsmede een commitment om de Europese veiligheidsorde te verdedigen, met een beroep op de solidariteit van artikel 42 van het Unieverdrag.

Waardoor wordt dit alles dan bedreigd, nou onder meer door globale pandemieën. (Red An: Over global hoaxes meldt het kompas niks).  Die kunnen de supply chain onder druk zetten door belangrijke handelsroutes te verstoren (disrupt) en internationale rivaliteit veroorzaken. Verder is er nog een -en dat hebben we maar onvertaald gelaten-, threat-multiplier effect of climate change.

Volgens het kompas is een nieuw centrum van wereldmededeinging ontstaan in de Indo-Pacific en is dat een bedreiging voor global supply chains. De EU zet daarom in op het handhaven van internationaal recht en maritiem recht, zo meldt het kompas.

We will therefore protect our interests in the region, also by ensuring that international law prevails in the maritime and other domains. China is the EU’s second biggest trading partner and a necessary one to address
global challenges. But there is also a growing reaction to its increasingly assertive regional behaviour

Van alles aan de hand dus, wat gaat de Europese Raad daar dan aan doen? Er komt een EU Rapid Deployment Capacity (bold van de CoE niet van Red AN) en waartoe die dient, laten we ook maar onvertaald.

that will allow us to swiftly deploy a modular force of up to 5000 troops, including land, air and maritime components, as well as the required strategic enablers. […] The capacity will consist of substantially modified
EU Battlegroups and of pre-identified Member States’ military forces and capabilities, in line with the single set of forces principle.

Daar blijft het dan ook nog niet bij, er moet ook een European Peace Facility komen voor het voorzien van militaire middelen of training, alsmede Civilian CSDP missions van burgerexperts en verder samenwerking van Europol, Eurojust, Cepol en Frontex.

De supply chains worden dan beschermd door investeringen in innovaties, zo maakt het kompas bekend.

Investing in innovation and making better use of civilian technology in defence is key to enhancing our technological sovereignty, reducing strategic dependencies and preserving intellectual property in the EU. Through the Observatory on Critical Technologies we will continue to monitor and identify such strategic dependencies in the security and defence sector. The EDA’s Action Plan on Emerging and Disruptive Technologies will also contribute to these efforts. We will also foster synergies between civilian, defence and space research and innovation, and invest in critical and emerging technologies and innovation for security and defence. Strengthening the resilience of our supply chains and industries’ access to private funding will be necessary for our European Defence Technological and Industrial Base. The European Investment Bank should also use all its tools to contribute to that effort.

en even verderop in het kompas

We will invest in critical and emerging technologies and innovation, reduce our strategic dependencies, secure supply chains and strengthen the protection of our intellectual property. We will also cooperate with like-minded partners around the world, on a reciprocal basis, to increase mutual benefits.

Finale versie EU Strategisch Kompas | Publicatie | Rijksoverheid.nl

NB Het strategisch kompas is niet eenvoudig terug te vinden op de website van het Consilium via:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/nl/pdf (= ook engels)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *