Fietsverkeer tellingen Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Fietsverkeer tellingen Noord-Brabant

Illustratie: www. Pixabay.com

De levering / dienstverlening houdt het volgende in:
Het meten c.q. leveren van gegevens betreffende aantallen van het fietsverkeer op deel van de wegen in Noord-Brabant.
Het doel van deze aanbesteding is om in Brabant met fietstelpunten meer inzicht te hebben in het aantal fietsers dat op het netwerk fietst, zodat we daarmee verkeersmodellen en fietsscans kunnen verbeteren en beleid kunnen evalueren en opstellen.

De provincie geeft bij deze opdracht gedeeltelijk ruimte aan de leverancier voor een eigen invulling van de werkwijze, mits passend binnen de gestelde randvoorwaarden. De opdracht krijgt de vorm van een overeenkomst voor de uitvoering van diensten. De overeenkomst betreft een periode van 3 jaar voor de levering van de gevraagde data, ingaande op de datum van oplevering van het meetsysteem (acceptatie). De Provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden drie maal voor de duur van één jaar te verlengen.

De opdracht houdt het volgende in:

  • Het leveren van fietstelgegevens d.m.v. het permanent (24/7) meten met (vaste) telpunten op fietsinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant, gedurende een meetperiode van (minimaal) 3 jaar, waarbij de meetperiode dient te starten op 1 oktober 2020.
  • Het meten van fietsers op ongeveer 90 andere meetlocaties voor een kortere periode (2 weken). Deze tellingen moeten elk jaar worden herhaald.
  • Het in beeld brengen van de fietsintensiteiten op de fietspaden en fietsvoorzieningen langs en op de provinciale wegen. Dit deel bestaat deels
    uit het inrichten van vaste telpunten die permanent (24/7) meten, en deels uit een door u zelf in te vullen werkwijze. Voor de provinciale wegen moet jaarlijks een overzicht van fietsintensiteiten worden geleverd.
  • Het aanleveren van de gegevens bij NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens).
  • Het aanleveren van de gegevens bij het dataplatform Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant.

Bron: Tenderned 27 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188577

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *