Fietsparkeervoorzieningen Leiden – Aanbestedingsnieuws

Fietsparkeervoorzieningen Leiden

Foto: Pixabay

De opdracht bestaat uit het leveren van fietsbeugels en –standaards.

Servicepunt071 ( aanbestedende dienst) onderscheidt daarbij de volgende typen:

  • de fietsbeugel;
  • de fietsstandaard voor 2 fietsparkeerplaatsen op ongelijke hoogte;
  • de demontabele fietsstandaard voor 2 fietsparkeerplaatsen op ongelijke hoogte.

De gemeente Leiden verwacht dat zij tot en met 2025 circa 4.500 extra fietsparkeervoorzieningen gaat plaatsen. Hierin zijn de aantallen fietsparkeervoorzieningen die nodig zijn bij de stations of voor vervanging van huidige fietsparkeervoorzieningen niet meegenomen. De verwachting is dat de af te nemen aantallen zich voortzetten tot 2029. Etagerekken maken geen deel uit van deze aanbesteding. Deze zullen naar behoefte separaat worden aanbesteed of onderdeel zijn van een aanbesteding van een project.

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één onderneming. In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  De duur is 48 maanden plus 3 X 24 maanden verlengingsopties. De aanbestedende dienst kiest voor een langdurige raamovereenkomst, omdat zij gedurende een langere periode behoefte heeft aan uitbreiding van de fietsparkeervoorzieningen en daarbij eenheid in het straatmeubilair van belang is. Daarnaast hebben de fietsparkeervoorzieningen een lange levensduur en wil de aanbestedende dienst de opdrachtnemer verantwoordelijk maken voor het preventieve onderhoud gedurende de levensduur om te borgen dat er kwalitatief goede producten worden geleverd.

Er stond nog in de aankondiging van de opdracht dat: In bijlagen 2 en 3 vindt u de maatenvelop van de fietsbeugel en de fietsstandaard met de bijbehorende tekeningen en marges. Deze bijlagen waren bij het schrijven van dit artikel nog niet op Tenderned aanwwezig.

Bron Tenderned 26 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188593

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *