Brood leveringen Den Haag via voorbehouden aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Brood leveringen Den Haag via voorbehouden aanbesteding

Broodje Veilig Verkeer, Ketje’s Mix Poeldijk
Foto: ©E. Ploeg

Dit is een aanbesteding voor de levering van het brood van de gemeente Den Haag. Den Haag heeft gekozen is voor een voorbehouden Europese aanbesteding volgens de openbare procedure met het Gunningscriterium ‘Economisch meest voordelige Inschrijving’ (EMVI), beste
prijs/kwaliteitverhouding (BPKV).

Een voorbehouden aanbesteding betekent dat alleen ingeschreven kan worden op deze aanbesteding indien de inschrijver voldoet aan de eis van Sociaal Ondernemer in de zin van de Aanbestedingswet volgens artikel 2.82.

Dit houdt in dat inschrijver als hoofddoel heeft de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen en ten minste 30% van zijn werknemers gehandicapte of kansarmen zijn.

De huidige overeenkomst voor het leveren van het brood ten behoeve van de bedrijfsrestaurants van de gemeente Den Haag is verlengd totdat de onderhavige aanbesteding afgerond is en er een nieuw contract is gesloten met inachtneming van een eventuele implementatieperiode. Het Intern Dienstencentrum (IDC) van de gemeente Den Haag is daarom voornemens om een nieuwe raamovereenkomst af te sluiten, met één partij voor de levering van verschillende broodproducten. Deze raamovereenkomst zal van toepassing zijn op alle vestigingen met een restauratieve voorziening die de gemeente Den Haag in beheer heeft. Op dit moment betreft het de volgende locaties, waarbij per
locatie staat aangegeven hoeveel ambtenaren er gehuisvest zijn.

  • 1. Stadhuis Den Haag (3000 ambtenaren) Spui 70 2511 BT Den Haag
  • 2. Stadskantoor Leyweg (1100 ambtenaren) Leyweg 811-813 2545 HA Den Haag
  • 3. Den Haag Werkt (1100 ambtenaren) Kerketuinenweg 24 2544 CW Den Haag
  • 4. SZW (300 ambtenaren) Binckhorstlaan 119 2516 BA Den Haag

Let op: Voor Stadhuis Den Haag: van de expeditie naar de 11e etage dient inschrijver 2 goederenliften te gebruiken. De 1e lift gaat van de begane grond naar etage -1 . De 2e lift gaat van etage -1 naar etage 11. In de 1e lift passen 2 karren en in de 2e lift passen 4 karren. De totale loopafstand is ong. 250 meter. De locaties Stadhuis Den Haag, Den Haag Werkt, Stadskantoor Leyweg en SZW worden 5 dagen per
week bevoorraad.

Het aantal cateringlocaties binnen de raamovereenkomst is aan verandering onderhevig en kan binnen de contractperiode verminderen en/of vermeerderen. De volumes van hetgeen wordt afgenomen zijn in de raamovereenkomst flexibel en niet gegarandeerd. Er geldt geen afnameverplichting.

De raamovereenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 juli 2020. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal vier jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. Na een vaste periode van twee  jaar kan opdrachtgever de raamovereenkomst beëindigen zonder opgaaf van redenen met een opzegtermijn van 3 maanden.

Bron: Tenderned 26 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/188526

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *