Fietsverbinding Eikenlaan-Walfridusbrug Groningen – Aanbestedingsnieuws

Fietsverbinding Eikenlaan-Walfridusbrug Groningen

Foto: pixabay.com

Met de aanleg van het fietspad Eikenlaan-Walfridusbrug wordt invulling gegeven aan de Groningse wens om in het noordwesten van de stad Groningen een goede fietsroute richting Sauwerd te realiseren. Fietsers ten noorden van de stad Groningen kunnen dan makkelijker naar bijvoorbeeld het UMCG en het centrum en terug. Aan de westkant sluit de nieuwe fietsroute aan op de fietsroutes van en naar Vinkhuizen en Hoogkerk. Het project ”Fietsverbinding E-W” is onderdeel van de fietsverbinding Groningen Sauwerd. De fietsverbinding Groningen Sauwerd wordt in verschillende delen (projecten) gerealiseerd. Het project in deze aanbesteding betreft het deel vanaf de Walfridusbrug tot en met de oversteek Eikenlaan
en loopt langs de spoorlijn Groningen – Sauwerd op het grondgebied van ProRail. Ter plaatse van de noordelijke ringweg (Plataanlaan N370) dient er een fietsbrug gerealiseerd te worden. 

Voor de realisatie van het aan te besteden werk zijn de werkzaamheden in hoofdlijnen onder te verdelen in de volgende onderdelen:
– Ontwerpwerkzaamheden
– Fietsbrug D&C karakter (zie beeldkwaliteitsplan, o.a materialen)
– Fietspad E&C karakter
– Verkeersmaatregelen/Bereikbaar houden van het gebied voor weggebruikers, waaronder de noordelijke ringweg.
– Grondwerk (aanpassing baanlichaam)
– Verlagen huidige baanlichaam van het spoor Groningen – Sauwerd
– Verbreden huidige baanlichaam
– Aanleg wegen
– Fietsoversteek Eikenlaan
– Drempels in rijbanen
– Kruisend fietspad
– Beheer-en onderhoudspad ProRail
– Fietspad
– Aanleg hekwerk
– Aanleg fietsbrug
– Aanleg trappen (optioneel onderdeel)
– Aanleg groen
– Coördinatie netbeheerders
– Aanvragen vergunningen en ontheffingen
– Omgevingsmanagement; coördineren/afstemmen van werkzaamheden en belangen van een breed scala aan stakeholders, klachtenafhandeling, geven van informatie aan diverse partijen en andere geïnteresseerden
– Voor de ontwerpwerkzaamheden dient conform de RLN00414-1 (Beoordelen constructieve veiligheid bestaande Baanlichamen) een ingenieursbureau ingeschakeld te worden die volgens de Erkenningsregeling van ProRail erkend is in de branche Ingenieursbureaus met de daarvoor van toepassing zijnde categorie.
– Voor werkzaamheden aan of nabij de railinfrastructuur dient een ondernemer ingeschakeld te worden die volgens de Erkenningsregeling van ProRail erkend is in de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers met de daarvoor van toepassing zijnde categorie.

Voor de realisatiefase geldt dat het volledige werk eind 2022 opgeleverd dient te zijn. De overige tijdsbepalingen voor het project zullen tijdens de inschrijvingsfase worden vastgesteld. De aanbestedende dienst organiseert een aanbesteding volgens de Nationale niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie). Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) hoofdstuk 3 van toepassing. De aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase; de selectiefase, worden maximaal vier gegadigden geselecteerd, die daarna in de tweede fase; de inschrijvingsfase, uitgenodigd worden een inschrijving te doen. De inschrijvingsfase wordt nader beschreven in de
inschrijvingsleidraad, welke te zijner tijd aan de geselecteerde gegadigden zal worden verstrekt. 

Het project wordt middels een Design and Construct contract (D&C) conform de UAV-GC 2005 gerealiseerd waarbij de fietsbrug een Design and Construct karakter heeft en het aansluitende fietspad een Engineering & Construct karakter zal hebben. Het te hanteren gunningscriterium is de beste prijs- kwaliteitsverhouding (beste PKV). Op het kwantitatieve deel (inschrijvingssom) zal een plafondbedrag van €2.200.00,- van toepassing zijn. NDR bedoeld wordt €2.200.000,-
zijn
.

Bron Tenderned 16 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222432

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *