Zonnepanelen op stations – Tranche 1 ProRail B.V. – Aanbestedingsnieuws

Zonnepanelen op stations – Tranche 1 ProRail B.V.

Station Barendrecht, een der locaties in deze aanbesteding. Foto: Google Streetview

Het project omvat de realisatie van PV-installaties op transferdaken op 5 stationslocaties, te weten:

  •     Barendrecht;
  •     Den Helder;
  •     Enschede;
  •     Tilburg Reeshof;
  •     Voorburg.

Het totaal te installeren vermogen aan PV-installaties zal globaal tussen 1400 en 1600 kWp uitkomen. De omvang per locatie varieert tussen 80 en 1000 kWp. Het exacte te installeren vermogen is afhankelijk van het ontwerp van de opdrachtnemer. De realisatiewerkzaamheden bestaan uit:

  •     Planuitwerking tot uitvoeringsontwerp;
  •     Leveren en installeren PV-installaties;
  •     Het na ingebruikname 2 jaar onderhouden van de PV-installaties.

Voor het installatie-ontwerp onder het dak en voor eventuele ontwerp-aanpassingen aan het dak geldt de erkenningsregeling Ingenieursdiensten Categorie Niet-spoordragende civieltechnische & utilitaire constructies. Naar verwachting zullen de realisatiewerkzaamheden tussen het vierde kwartaal 2021 en tweede kwartaal 2023 plaatsvinden

Gekozen is voor een nationale Niet-openbare aanbestedingsprocedure, waarbij maximaal vier partijen worden geselecteerd om deel te nemen aan de aanbesteding. De winnaar van de aanbesteding krijgt opdracht om PV-installaties op 5 locaties te realiseren. Inschrijvers die een geldige inschrijving hebben gedaan, maar niet in aanmerking komen voor de opdracht komen in aanmerking voor een tenderkostentegemoetkoming van € 7.000,-. Deze vergoeding betreft een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor het maken van de aanbieding en bijbehorende zaken. Indien er meer dat 4 marktpartijen aan de geschiktheidseisen voldoen zal nader worden geselecteerd aan de hand van de selectieprocedure.

Na afronding van de selectiefase worden de geselecteerde ondernemers, via TenderNed, uitgenodigd voor het vervolg van de aanbestedingsprocedure. De aanbesteding wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Het kwaliteitsdeel wat bij de gunning wordt meegewogen bestaat uit een logistiek plan voor een nader te bepalen locatie en de veiligheidsladder. De exacte gunningsmethodiek is in de aanbestedingsleidraad verwoord, welke na de selectie aan de gegadigden wordt verstrekt.

Bron: Tenderned 16 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222426

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *