Facilitair management informatie systeem (FMIS)- Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Facilitair management informatie systeem (FMIS)- Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Foto: Pixabay.com

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de levering, implementatie en
onderhoud van een Facilitair Management Informatie Systeem, hierna te noemen FMIS. Deze levering/dienstverlening dient te worden uitgevoerd conform de eisen en wensen als opgenomen in de aanbestedingsstukken.

In de huidige situatie maakt de aanbestedende dienst gebruik van twee FMIS applicaties, te weten Axxerion en TOPdesk. De ambitie is deze samen te voegen tot één applicatie die te koppelen is met andere interne systemen, zoals het HRM-systeem, het financieel systeem en het archiveringssysteem. Dit alles om het gebruikersgemak te verhogen en doublures te voorkomen.
Door middel van deze aanbesteding is de aanbestedende dienst voornemens om op basis van de selectiefase en
inschrijvingsfase een opdracht te verstrekken voor een nieuwe FMIS applicatie. De opdracht omvat op hoofdlijnen:
➢ Data migratie
➢ Implementatie
➢ Dagelijks gebruik
➢ Beheer

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit betekent dat de aanbesteding in fasen als volgt plaats vindt:
• Selectiefase;
• Inschrijvingsfase eerste inschrijving;
• Onderhandelingsfase;
• Definitieve Inschrijvingsfase.

De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst tweemaal onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar verlengen. Na de eerste acht jaar kan opdrachtgever de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden voor een onbepaalde duur verlengen. Partijen hebben na afloop van de eerste acht jaar van de overeenkomst het recht de overeenkomst tussentijds wederzijds en zonder opgaaf van reden te beëindigen met een opzegtermijn van vierentwintig maanden. De totale looptijd van de overeenkomst, inclusief de verlenging(en), is van onbepaalde duur. De aanbestedende dienst streeft ernaar de overeenkomst in te laten gaan op 1 juni 2023.

Bron: Tenderned woensdag 7 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281632

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *