D66 Ede stelt raadsvragen over bezuinigingen OV en mislukte aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

D66 Ede stelt raadsvragen over bezuinigingen OV en mislukte aanbesteding

Stephan Neijenhuis –D66-raadslid in de gemeente Ede, signaleert dat het openbaar vervoer sterk onder druk is komen te staan. Door extra overheidsmiddelen s krimp uitgesteld maar per 11 december a.s. worden er nu ingrijpende wijzigingen doorgevoerd zoals het schrappen van twee buslijnen, laatste ritten en het verlagen van frequenties. Ook worden de elektrische bussen weer vervangen door dieselbussen. Daarover heeft Neijenhuis vragen gesteld. Hij vraagt zich af of het ook een oorzaak heeft in dat een eerdere aanbesteding van het OV is mislukt.

De vraag is wel aan de burgemeester gericht, maar slaat met name ook op het beleid van de provincie.

Het openbaar vervoer is een bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincie. Maar aangezien de Edese raad geen vertegenwoordigende rol heeft richting de provincie, stellen we onze vragen aan het college.

Vragen:
1. Klopt het dat een eerdere aanbesteding van het openbaar vervoer is mislukt, waardoor noodmaatregelen getroffen moesten worden? Is hier sprake van een ‘noodconcessie’? En zo ja, wanneer is een nieuwe reguliere concessie tegemoet te zien?
2. Hoe is het college betrokken geweest bij deze maatregelen en welke zienswijze(n) is of zijn daarbij naar voren gebracht?
3. Hoe valt de uitspraak te rijmen dat we, volgens de verstedelijkingsstrategie, “in beginsel de ontsluiting al [realiseren] voordat er gebouwd wordt” met het nu schrappen van de openbaar vervoerontsluiting tegen het einde van de bouwperiode van de Kazerneterreinen en bij bestaande wijken?
4. Hoe valt het voornemen te bouwen wijken een duurzame mobiliteitsontsluiting te bieden te rijmen met een herinvoering van dieselbussen in de bestaande wijken?
5. Wat gebeurt er met de laadinfrastructuur voor de elektrische bussen?
6. Hoeveel reizigers worden door deze maatregelen getroffen (wat waren de aantallen reizigers in de vervallen ritten en lijnen in 2019)?
7. Welke mogelijkheden zijn overwogen om de aantallen gebruikers van het openbaar vervoer te vergroten?
8. De Haltetaxi wordt als alternatief genoemd voor de vervallen buslijn 6. Maar hiervoor zijn maar 3 haltes beschikbaar. Is het mogelijk meer haltes voor de Haltetaxi te bestemmen in Ede-Oost (en eventueel ook andere wijken zoals Oud Ede-West)? N.B. dit betreft dus haltes zonder reguliere buslijn.
9. Het tarief voor de Haltetaxi is aanmerkelijk hoger dan voor een gewone busrit. Welke gevolgen heeft dit voor het gebruik?
10. Op de lijnenkaart van RRReis is een uitsnede gemaakt van Ede. Een flink deel van Ede-oost en de Kazerneterreinen valt buiten deze uitsnede. Zijn de mensen in deze wijken ‘van de kaart geknipt’?

Bron: Raadsvragen, 5 december 2022

 

NB, de redactie van Aanbestedingsnieuws heeft even op de kaart moeten kijken om vast te stellen met zekerheid dat Ede in de provincie Gelderland ligt. Dat het echter tegen de gemeente Veenendaal in Utrecht aan ligt, houdt ook in dat voor het grensoverstijgend regiovervoer er onherroepelijk problemen optreden als er niet iets aanvullend geregeld wordt. Sinds dat de aanbesteding voor het openbaar verfvoer in de vorm van een gebiedsconcessie is gegoten, ongeveer gelijklopend met de eerste Aanbestedingsrichtlijn in 2002, loopt overal in Nederland het provincie-overstijgende vervoer stroef. De bus van Alphen aan den Rijn naar het Amsterdamse Museumplein hield ineens op op Schiphol. Daar begon het toen mee. Sindsdien is het overal zo dat bovenprovinciale busljinen sterk zijn geminimaliseerd.

In een ideale wereld zou je een minister van Verkeer hebben die zich zoiets aantrok en daar speciaal een regeling voor in het leven riep voor die lijnen waarbij de regio nu eenmaal niet de provinciegrens volgt. Nu is het wachten tot er winstgevend op een aanbesteding van onrendabele lijnen kan worden ingeschreven. Lokaal aanvullend vervoer kan dan een uitkomst zijn. Inderdaad wordt er nou net op de lijn 85 Ede Veenendaal bezuinigd, zo is te vinden via de OV Wiki van Nederland.  Eigen schuld, dikke bult waarschijnlijk want er is toch een mooie Concessie uitgeschreven waarin Hermes nu juist op prijs won?

Op 11 december 2022 ging de concessie Veluwe-Zuid van start waarbij het vervoer werd overgenomen door Hermes ten koste van Keolis Nederland. Op lijn 85 werd de frequentie in de brede spitsuren buiten de vakanties definitief verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *