Facilitair en technisch beheer opvanglocaties gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Facilitair en technisch beheer opvanglocaties gemeente Westland

De Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 heeft in korte tijd een grote vluchtelingenstroom in Europa teweeggebracht. De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de realisatie van noodopvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. De gemeente Westland levert, zoals door het Rijk aan de gemeente is opgedragen , in het kader van de “Gemeentelijke Opvang Oekraïners” (GOO) een bijdrage aan de opvang van de vluchtelingen.

De opdracht in deze aanbesteding betreft het bouwkundig serviceonderhoud, serviceonderhoud voor de inventaris, inrichting en apparatuur, onderhoud van de losse veiligheidsvoorzieningen, het schoonmaakonderhoud, de glasbewassing, de levering en distributie van sanitaire verbruiksartikelen en de afvalverwijdering op een drietal gemeentelijke opvanglocaties. Mogelijk nieuwe opvanglocaties kunnen aan deze overeenkomst toegevoegd worden en bestaande opvanglocaties kunnen tussentijds worden opgeheven. Inschrijvers kunnen aan deze verwachtingen geen rechten ontlenen. de  opdrachtgever maximeert de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €1.200.000,- exclusief BTW.

Aanbesteder organiseert een schouw op maandag 15 januari 2024 vanaf 10:00 uur. U dient zich hiervoor uiterlijk vrijdag 12 januari 2024 15:00 uur per e -mail aan te melden. Emailadres is genoemd in het beschrijvend document bij de aanbestedingsdocumenten. Tijdens de schouw kunnen er geen inhoudelijke vragen worden gesteld, er wordt geen verslag gemaakt van de schouw. Vragen kunt u stellen via de Nota van Inlichtingen.
Programma schouw:
1) 10:00 uur Locatie Haagpad 1 t/m 26, 2681MW Monster
2) 11:00 uur Locatie Burgemeester Crezéelaan 22 A1 t/m 22 A47, 2678 KX De Lier
3) 12:00 uur Locatie Arckelweg 30, 2685 SN Poeldijk
U dient zelf voor vervoer te zorgen.

Bron: Tenderned donderdag 11 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322353

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *