Externe ICT dienstverlening Stg. Swalm en Roer – Aanbestedingsnieuws

Externe ICT dienstverlening Stg. Swalm en Roer

Foto: Pexels.com

Stichting Swalm & Roer is een scholengemeenschap in Midden-Limburg. Tot de stichting behoren drieentwintig basisscholen in de gemeenten Roermond, Roerdalen en Leudal.  De aan te besteden opdracht in de aanbesteding van Swalm en Roer wordt als volgt gedefinieerd:
– Infrastructuur- en netwerkbeheer (vanaf aansluitpunt WAN);
– Apparaat beheer;
– Digitale Leer- en Werkomgeving;
– Tenantbeheer (ook werken met niet beheerd device vanuit huis) waarbij de opslagcapaciteit optimaal beheerd wordt;
– Optreden als SPOC voor alle ICT gerelateerde meldingen, inclusief telefonie (mobiel en vast), toegang internet, printers en het gebruik van toepassingen.
De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het realiseren van een regie-organisatie waarbij de uitvoering door opdrachtnemer wordt opgepakt, technisch beheer niet meer in de organisatie gebeurt en heldere communicatielijnen bestaan. Daarnaast geeft opdrachtnemer gevraagd en ongevraagd advies over beleid, strategie en innovatie (proactief). Alles begeleidt met duidelijk SLA.
De omvang van de opdracht is: ongeveer 5600 leerlingen en 650 medewerkers, verdeeld over 23 locaties en een bestuursbureau en in totaal 23 BRIN nummers.

De aanbesteding leidt tot een overeenkomst voor opdracht met een onbepaalde looptijd. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Gedurende de contractperiode beoordeelt opdrachtgever de kwaliteit van de dienstverlening tweemaal per jaar aan de hand van onderstaande kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). Het doel hiervan is om de kwaliteit van dienstverlening te borgen en te verbeteren en zo actief te werken aan een duurzame relatie. Opdrachtgever evalueert tijdens het overleg de bevindingen met opdrachtnemer.
KPI’s
1. Voldoen aan de Service Level Agreement (SLA), aan alle toezeggingen wordt voldaan gedurende de meetperiode.
2. Tevredenheid van contactpersonen bij Opdrachtgever. De contactpersonen van opdrachtgever geven over iedere evaluatieperiode een rapportcijfer, op een schaal van 1 tot 10 voor de volgende prestaties van opdrachtnemer:
• de beschikbaarheid;
• de invulling van de eisen en de toezeggingen in de antwoorden op open vragen;
• de communicatie;
• de bereidheid om mee te denken;
• bejegening vriendelijk, rustig, begrijpen de vraag;
• competente mensen;
• kwalitatieve waarde van adviezen.
Het gemiddelde cijfer over de prestaties is minimaal een 7.

Bron: Tenderned woensdag 29 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318054

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 november 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *