Defensie zoekt cateraar interne evenementen – Aanbestedingsnieuws

Defensie zoekt cateraar interne evenementen

De Aanbestedende dienst nodigt cateraars bij deze aanbesteding uit om in te schrijven voor de aanbesteding van: Het verzorgen van catering vanuit mobiele uitgiftepunten (snackwagens) t.b.v. Evenementen op veerschillende locaties van Defensie door heel Nederland. Het gaat om een raamovereenkomst voor een periode van 24 maanden, met de mogelijkheid om tweemaal een jaar te verlengen. Maar doe het maar niet echt.

Interessant is dat uit de Aanbestedingsleidraad zoals gepubliceerd op Mercell blijkt, dat de huidige cateraar van Defensie het bedrijf Paresto is. Aan de hand daaarvan vonden we terug dat Paresto een batenlastenorganisatie is, dat op de rijksbegroting staat maar niet zoals naïevelingen zouden verwachten, op de begroting van Defensie. 4 5.1 Paresto | Ministerie van Financiën – Rijksoverheid (rijksfinancien.nl) Dus dat geeft ondernemers nog een aardig inzicht in de boeken van de grootste concurrent, voor zover je überhaupt kan concurreren met een batenlastenorganisatie.

Paresto werd , zo valt verder te lezen opgericht in 2002. De naam is een afkorting van Paarse Restauratieve Organisatie. Het belangrijkste doel bij oprichting was de cateringactiviteiten bij defensie te centraliseren met de bedoeling het op termijn uit te besteden aan de markt als onvoldoende kwaliteit en efficiency kon worden gerealiseerd. In 2015 werd besloten dat het bedrijf onderdeel blijft van Defensie.

Voor de komst van Paresto was vrijwel iedere kazerne zelf verantwoordelijk voor de catering. Met een totale jaaromzet rond € 70 miljoen (2018) staat Paresto in de top 10 van de grootste cateraars van Nederland. Het hoofdkantoor zit op de Kromhoutkazerne in Utrecht. De organisatie maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Algemeen Het baten-lastenagentschap Paresto maakt deel uit van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Paresto is een professionele interne cateringorganisatie die in opdracht van Defensie een pakket aan cateringondersteuning levert aan haar gehele organisatie en aan (NAVO)-bondgenoten op Nederlands grondgebied. Dit gebeurt met een sterke focus op kwaliteit én met de wensen van gasten en opdrachtgevers als uitgangspunt. Paresto houdt voor de periode vanaf 2021 rekening met een groei van de Defensie-organisatie, voortkomend uit het pakket van maatregelen uit de Defensienota. De Defensienota heeft onder meer effect op het inperken van voorgenomen sluitingen van kazernes en defensieterreinen, maar ook op de versterking van de bedrijfsvoering middels het repareren van tekortkomingen in mensen en (productie)middelen

NDR, ja dan heeft ondernemingszweet waarschijnlijk ook weinig zin, PareSto had volgens eigen opgave in 2018 900 mensen op de loonlijst, als die allemaal minimumloon krijgen, doe dat serviceniveau maar eens na als ondernemer, met 900 x minimumloon zit je al ruim over de 21 miljoen, terwijl je mag inschrijven met een maximumprijs van de stukken van 3,6 miljoen, is eten niet meegerekend maximaal 120 mensen, rara bananevla.

Zie ook:

Het verzorgen van catering vanuit mobiele uitgiftepunten … (tenderned.nl)

s2c.mercell.com/today/60796

Rats, Kuch en Bonen – YouTube

.

1 thought on “Defensie zoekt cateraar interne evenementen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *