Expertondersteuning voor duurzame pilots beschikbaar – Aanbestedingsnieuws

Expertondersteuning voor duurzame pilots beschikbaar

Dit jaar krijgen circa honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere publiekrechtelijke organisaties expertondersteuning. Het moet gaan om  aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-besparing en/of circulariteit.

De expertondersteuning is bedoeld voor aanbestedende diensten die een inkooptraject starten of uitvoeren, waarbij wordt verwacht een wezenlijke grondstoffen- of CO2-besparing realiseerbaar is. De ondersteuning is bedoeld voor aanbestedende diensten die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als de organisatie nog onvoldoende kennis of ervaring met circulair of CO2-neutraal inkopen.

Overheden en publiekrechtelijke organisaties kunnen een project indienen. Ook ideeën van samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, kunnen meedoen.

©Wikimedia Commons / Mondadori Publishers 1943
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Itzik_Feffer,_Albert_Einstein_and_Solomon_Mikhoels_1943.jpg

Uw pilot of project krijgt praktisch ‘on-the-job’ ondersteuning, bijvoorbeeld door duurzaamheidskennis in te brengen, of door het begeleiden van marktconsultaties en verkenningen.

Als u ook wilt meedoen, kunt via PIANOo Klimaatenveloppe meer informatie vinden en ook de voorwaarden voor deelname.

Graag hoort de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) van decentrale overheden hun ideeën en pilots. Ook ideeën van samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, zijn van harte welkom. RVO.nl zal per vraagstuk bekijken hoe ze u zo snel mogelijk kan helpen. Hiervoor zijn meerdere opties:

  • In geval van soortgelijke vragen, formuleert RVO.nl een gezamenlijk project om de verschillende vraagstukken op te lossen, zoals de verduurzaming van zwembaden.
  • 1-op-1 ondersteuning door Expertpool MVI (beschikbaar van medio 2018)
  • Ondersteuning van uw samenwerkingsverband bij het concretiseren van enkele inkooppilots.

Doel van de expertondersteuning is dat u geholpen wordt met een vraag. U kunt hierbij denken aan duurzaamheidskennis in te brengen, begeleiding van een marktconsultatie, het opstellen van een beoordelingsmethodiek, het toepassen van het Ambitieweb of het
concretiseren van een Life Cycle Analysis.

Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de Klimaatgelden uit het regeerakkoord, de zogenoemde Klimaatenveloppe. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), PIANOo, Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voeren dit programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: Afval Circulair / Pianoo 7 juni 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *