Evaluatie art. 36a Wet BIG mondhygiënist – Aanbestedingsnieuws

Evaluatie art. 36a Wet BIG mondhygiënist

Foto: My-ray.com

Even naar de smoelensmid, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente enzovoort behoort wellicht binnenkort tot het verleden als de bevoegdheden van mondhygiënisten worden uitgebreid. Of zoals het Ministerie van Volksgezondheid op Tenderned zegt”

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voornemens om in het kader van taakherschikking via het experimenteerartikel in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (artikel 36a) zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan geregistreerd-mondhygiënisten voor het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen op hun deskundigheidsgebied. Zie hiervoor ook de brief die op 25 januari 2018 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is gezonden (Bijlage A). Het gaat dan om de voorbehouden handelingen injecteren (het toepassen van anesthesie), heelkundige handelingen (het behandelen van primaire caviteiten) en het verrichten van handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden (solo- en bitewing opnamen). Tijdens het experiment wordt bekeken of de toekenning van de bevoegdheid doelmatig en effectief is onder (tenminste) gelijk blijvende kwaliteit.

De vaagste aanbesteding ooit. Maar wel goed voor, volgens de aankondiging: € 454.545,45.  De evaluatie is voor 4 maanden na 20 mei. Waar is de aanbesteding goed voor? Moet de evalueerder nog ergens aan voldoen? In de Aanbestedingsdocumentatie vinden we verder geen toelichtingen, alleen Kamerstukken (onder meer: EK 2018/19, 32 620, F en TK 17/18, 32 620, 198) . Maar die waren al openbaar!

In de kamerstukken staat als enige aanwijziging voor de evaluerende ondernemer, de zin: “Op basis van de uitkomst van de evaluatie zal ik [Minister Bruins, red.] bepalen of de mondhygiënisten definitief de zelfstandige bevoegdheid krijgen toegekend voor de drie voorbehouden handelingen.”

Helemaal geen eisen? Nou de Kamerleden vragen om een nulmeting (Motie van den Berg 32620, 219). “voor het starten van het experiment in 2020 te informeren over de nulmeting en hierbij helder en gedetailleerd aan te geven op welke parameters het experiment getoetst zal worden,”

Een nulmeting. Dat kan aanbestedingsnieuws ook. Nu is het niet zo en het werkt goed. Houden zo. Ook tandartsen hebben alvast geëvalueerd. Die zijn zijn ook zeer tevreden met de nulsituatie en mordicus tegen dit experiment, getuige een artikel in de Volkskrant van een jaar geleden. De Tandartsen willen helemáál niet “ontlast worden”. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/tandartsen-oneens-met-plan-mondhygienisten-op-proef-meer-bevoegdheden-te-geven-maar-waarom-~b94c815e/

Zoals het Ministerie het stelt gaat het niet om alle voorbehouden handelingen. Volgens Taakverdeling in de mondzorg – Wolter Brands, oktober 2009 zijn dat :

• Heelkundige handelingen, bijvoorbeeld extracties, endodontische behandelingen of
het prepareren van caviteiten;
• Het geven van injecties, bijvoorbeeld locaal anesthesie;
• Het brengen onder narcose;
• Handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg met gebruikmaking
van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden, bijvoorbeeld
het maken van röntgenfoto’s;
• Het voorschrijven van geneesmiddelen

AN kan zich overigens bij het geven van een injectie voor lokaal anesthesie zich nog wel wat voorstellen. Dat gerag in je mond met haken en andere apparatuur kan zeer gevoelig zijn. En hoewel wij geen medisch specialisten zijn, vinden wij trekken en vullen ook echt bij een (tand)arts horen. Het maken van röntgenfoto’s voor alleen vullen en trekken is ook een beetje vreemd. Zijn de werkzaamheden van mondhygiënisten, ook al zouden ze zijn uitgebreid zodanig dat het maken van foto’s voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is, of wordt hier het onderhoud van je auto uitbesteed aan de wasstraat.

Daarnaast geldt dat de noodzaak voor een röntgenfoto zeker geen corebusiness zal zijn en dus betekent deze wijziging, alleen al op dit gebied dat hoge investeringen in apparatuur en hulpmiddelen nodig zijn. En wat wil je graag met investeringen, wel, dat ze zich terug verdienen, liefst nog binnen een redelijke termijn ook. Gróót ligt daar dus op de loer het plegen van economisch, maar medisch niet noodzakelijke handelingen. De tandarts zit zelfs met het zelfde probleem, je kan niet ongebreideld foto’s blijven maken.

Één tip hebben tot slot we nog wel: Een verplichte cursus vriendelijk zijn.

Bron: Tenderned, 2 februari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/157595

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *