Europese Commissie verleent goedkeuring aan 3 Franse initiatieven voor 2600 megawatt energie – Aanbestedingsnieuws

Europese Commissie verleent goedkeuring aan 3 Franse initiatieven voor 2600 megawatt energie

 

De Europese Commissie geeft goedkeuring aan 3 Franse regelingen voor de ondersteuning van zonne- en waterkracht. De regelingen zijn volgens de Europese Commissie in overeenstemming met de Europese staatssteunregels. Met de regelingen wordt de ontwikkeling van ongeveer 2600 megawatt aan zonneenergie en 60 megawat aan waterenergie mogelijk. Tezamen gaat het om een budget van  €439 miljoen op jaarbasis aan zonne-energie en voor de waterkracht-ontwikkeling gaat het om €25 miljoen per jaar.

EU-Commissaris Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor mededinging, zegt erover: “Deze  initiatieven zullen een groter gebruik van hernieuwbare energie stimuleren en zorgen voor juridische zekerheid voor de sector, terwijl er slechts minimale staatssteun wordt verstrekt. Het is een belangrijke balans voor Europa in het najagen van onze milieudoelstellingen.”

De toegelaten regelingen betreffen de volgende maatregelen:

  • Een zonne-regeling die zorgt voor de betaling van een preferentieprijs (feed-in tariff) aan kleinschalige zonne-energieinstallaties van minder dan 100 Kilowatt op daken van particulieren en kleine ondernemingen. Deze regeling draagt bij aan de ontwikkeling van ca. 1500 Megawatt aan zonnecapaciteit.
  • Een zonneregeling voor beheerders van grotere zonne-energieinstallaties, vanaf 100 Kilowatt, met een feed-in-tariff van twintig jaar. Frankrijk heeft de beneficiairs hiervoor via een tender geworven tussen 2011 en 2013. Deze regeling draagt bij aan de ontwikkeling van ca. 1100 megawatt aan zonne-energie

    Bron: Wikimedia
  • Een waterkracht-ondersteuningsregeling die ondersteuning biedt voor maximaal 60 megawatt aan waterkrachtcentrales. Hiervoor worden de benificiairs nog via een tender geworven. Waterkrachtcentrales met een capaciteit van minder dan 500 Kilowatt kunnen een grotere feed-in-tariff krijgen terwijl grotere installaties financiële ondersteuning ontvangen in de vorm van een top up betaling (feed-in-premium), die afhangt van de marktprijs van electriciteit.

De commissie heeft alle drie de regelingen goedgekeurd in overeenstemming met de staatssteunregels. Dat zorgt er volgens de Commissie voor dat het gebruik van publieke middelen wordt beperkt en dat er geen overcompensatie is. De maatregelen zullen naar verwachting van de Commissie een impuls geven aan de electriciteit die gewonnen wordt uit hernieuwbare bronnen, zonder dat de mededinging door staatssteun wordt beperkt.

 

Bron: Eu Rapid Press Releases, 10 februari 2017, IP/17/260

1 thought on “Europese Commissie verleent goedkeuring aan 3 Franse initiatieven voor 2600 megawatt energie

  1. Ernstig. Moet de Europese Commissie voor alles toestemming gaan geven voor een paar rooie rotcenten voor de belastingbetaler. Geen wonder dat de straat nog niet behangen is met zonnepanelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *