Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe op handen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe op handen

Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies hebben besloten gezamenlijk een aanbesteding te starten voor publiek vervoer, zoals de Wmo-taxi en het leerlingenvervoer. Vorige week namen de laatste gemeenten een besluit. Het OV-bureau Groningen Drenthe doet ook mee. De aanbesteding voor nieuwe vervoerscontracten per 2018, is de eerste stap in een brede samenwerking voor de komende jaren. Door de samenwerking tussen 35 gemeenten, twee provincies en het OV-bureau is een vervoermodel ontstaan waarin het belang van de (kwetsbare) burger voorop staat en waarin de samenwerking met de vervoerders wordt gezocht. De overheden werken samen via het platform Publiek Vervoer.

Publiek vervoer betreft alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik van kunnen maken. In 2016 konden ongeveer 55.000 Wmo-pashouders en 3.700 kinderen in Groningen en Drenthe, in het zogenoemde doelgroepenvervoer reizen. Daarnaast gebruikten vorig jaar circa 57.000 mensen de Regiotaxi en maken veel inwoners gebruik van lokaal vervoer zoals buurtbussen en speciaal stadsvervoer. Al dit vervoer wordt verzorgd door de regionale taxibedrijven. Met vertegenwoordigers van de reizigers en met de huidige vervoerders is de afgelopen tijd gesproken hoe de kwaliteit van reizen in dit publiek vervoer geborgd kan blijven, nu en in de toekomst.

Daarnaast is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de Hubtaxi (voorheen Regiotaxi) en de Buurtbus. De langjarige contracten voor deze vormen van vervoer lopen per 2018 af. Dit was de aanleiding voor alle gemeenten en de beide provincies om gezamenlijk te onderzoeken hoe de verschillende vormen van dit vervoer beter kunnen samengaan. Door de samenwerking en de afstemming met het openbaar vervoer kan dit vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden blijven worden aan de inwoners. Dit verhoogt de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden. Het streven is om reizigers –waar mogelijk- de kans te geven zelfstandig(er) te worden. De samenwerking biedt onder meer de kans om daar pilots voor op te starten.

Bron: Menterwolde, 13 februari 2017

Zie ook:
http://www.publiekvervoer.nl/diverse-onderdelen/nieuwsberichten/gemeenten-overwegen/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *