Europa Decentraal heeft notitie over e-depots aanbesteden gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Europa Decentraal heeft notitie over e-depots aanbesteden gepubliceerd

Voor het aanbesteden van e-depots heeft Europa Decentraal een notitie geschreven. Het is een juridische howto over aanbestedingsrechtelijke uitzonderingen omtrent de inkoop van deze e-depots. In 2013 is er door het Nationaal Archief en Regionale Historische Centra (RHC’s) het programma Archief2020 gestart met als doel de ontwikkeling van e-depots te bevorderen.  Om verder gebruik van e-depots door gemeenten te stimuleren heeft de VNG gevraagd aan Europa Decentraal een notitie te schrijven over de inkoopmogelijkheden van e-depotdiensten.

In de notitie wordt ingegaan op de mogelijkheden die publiek-publieke samenwerkingsverbanden met zich meebrengen. Dit is een samenwerkingsverband tussen twee (of meerdere) decentrale overheden. Er wordt ingegaan op de criteria voor de vestiging van een alleenrecht en de verticale samenwerking.  Dit alleenrecht moeten de aanbestedende diensten dan uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen genieten. Voor de verticale samenwerking gelden dezelfde regels als voor quasi-inbestedingen.

Verder geeft de notitie een aantal suggesties voor CPV-codes en wordt er in ingegaan op de vraag, wanneer kan er gebruik gemaakt kan worden van het “verlichte regime” bij de inkoop van e-depotdiensten.

Bron: Europese Ster, 6 februari 2017

Zie verder de notitie:
https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2017/02/2017-Notitie-regelgeving-bij-aanbesteden-van-e-depots.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *