EU staat Belgische staatssteun toe voor offshore windparken – Aanbestedingsnieuws

EU staat Belgische staatssteun toe voor offshore windparken

De Europese Commissie heeft Belgische plannen voor offshore hernieuwbare energie in overeenstemming met de staatssteun-regels verklaard.  Dankzij de maatregel kan de EU energie en klimaatdoelen verenigen met de mededinging in de Europese gemeenschappelijke markt, zo stelt de EU Commissaris voor staatssteun.

Even verderop wordt Zeeland bij Borselle, een opdracht voor een windmolenpark wél aanbesteed. Dat gebeurt, blijkens de marktconsultatie, door de verlening van een opstalrecht, waarop openbaar kan worden ingeschreven. Het windpark bij Borssele word het goedkoopste ter wereld, zo berichtte de RvO  in juni dit jaar.  In oktober berichtte Aanbestedingscafé dat geïnteresseerden in kavels I en II in Borssele kunnen hun bod van 1 december tot eind maart indienen. Die planning wordt bevestigd door netbeheerder Tennet, die al een aanbesteding heeft voltooid voor de aanleg van het netwerk. De redactie van Aanbestedingsnieuws is nog op zoek naar de Tender voor het aanleggen van het windpark.

Windmolens ©ZaZ 2016
Windmolens ©ZaZ 2016

België zal ondertussen financiële steun kunnen verlenen aan de bouw van twee windpark-projecten. Het gaat om een 296 MW windpark, het Rentel project en een 350 MW windpark, (het Norther project) in het Belgische gedeelte van de Noordzee. De twee projecten zijn ook deels gefinancierd door de Europese Investeringsbank door middel van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

De staatssteun is mogelijk dank zij de in 2014 gepubliceerde guidelines voor duurzame energie van de Europese Commissie. Daarin worden regels gegeven voor het voorkomen van strijd met de mededinging door het verlenen van staatssteun aan duurzame energie projecten. Zie voor het persbericht daarover: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-400_en.htm
en de regeling zelf: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/legislation_en.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *