Etten-Leur houdt heraanbesteding Fri-Jado terrein – Aanbestedingsnieuws

Etten-Leur houdt heraanbesteding Fri-Jado terrein

De gemeente Etten-Leur houdt een heraanbesteding voor de herinrichting van een voormalig Fri-Jado terrein. Het werk betreft het bouwrijp maken van het voormalig Fri-Jado terrein in de gemeente Etten-Leur. Het terrein ligt ingeklemd tussen de Roosendaalseweg aan de zuidzijde, Heistraat aan de oostzijde, Verschuurweg aan de noordzijde en de bedrijven Parker en Milieustraat aan westzijde.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen: 1. Opruimingswerkzaamheden; 2. Verwijderen groen ca. 8 st bomen; 3. Verwijderen verharding ca. 5.300m kantopsluiting, ca 1.200 m2 betonstraatstenen, ca 3.050 m2 betontegels; ca 11.250 m2 asfaltverharding; 4. Grondwerk; ca. 21.700m3 ontgraven, ca. 4.350 m3 afvoeren, ca 14.950 m3 verwerken; 5. Rioleringswerkzaamheden, verwijderen ca. 90m PVC riool , verwijderen ca. 820m beton riool, verwijderen ca.27st beton putten, verwijderen ca. 110 st kolken, aanbrengen PVC riool tot 400mm ca. 1.265 m, aanbrengen ca. 815m beton riool, ca. 36 nieuwe betonputten, ca. 165 st kolken, ca. 1.000m kolkaansluitleidingen, ca. 360m huis aansluitleidingen; 6. Verhardingen; ca. 19.300m2 menggranulaat, ca. 3.050m opsluitbanden, ca. 3.490m trottoirbanden, ca. 2.100m2 betonstraatstenen, ca. 5.690m2 betontegels, ca. 5.000 TON asfalt, ca. 100 m2 printbeton; 7. Groen; ca 52 bomen planten, ca. 100 st sierplantsoen, ca 3.570 st bosplantsoen, zaaien ca 690 are gras 8. Bijkomende werkzaamheden

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henk Roolvink

Bij het uitvoeren van het werk ‘Herontwikkeling Fri-jado terrein’ dient nul (0) stikstof uitstoot plaats te vinden op natura 2000 gebieden, omdat de gemeente Etten-Leur hier geen vergunning voor heeft en/of krijgt bij de Provincie.

Bron: Heraanbesteding Herontwikkeling Fri-Jado terrein (tenderned.nl) 29 november 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *