Eten en drinken Fontys Hogescholen – Aanbestedingsnieuws

Eten en drinken Fontys Hogescholen

Foto: pixabay.com

Fontys kent een grote verscheidenheid aan studenten met verschillende behoeften ten aanzien van eten en drinken. Voor half maart 2020 (uitbraak Covid-19) waren er, op 15 Locaties verdeeld over de verschillende steden, kleine en grote eet- en drinkoutlets. Fontys heeft vanaf september 2021 behoefte aan een nieuwe invulling op het gebied van eten en drinken. Fontys wenst, op locaties met voldoende potentie, bemande koffieconcepten, horecakiosken of anderszins passende concepten. Op locaties met onvoldoende potentie wenst Fontys (onbemande) selfserviceconcepten en op (vrijwel) alle locaties de mogelijkheid tot het bestellen van lunchservice. Doel van deze aanbesteding is het afsluiten van drie overeenkomsten (1 per perceel) die invulling geven aan de ambitie op het gebied van eten en drinken binnen Fontys. De opdracht is opgedeeld in
drie percelen. De duur van de overeenkomsten is zes jaar met startdatum 15 juli 2021. Vanaf 23 augustus 2021 dienen de opdrachtnemers operationeel te zijn. Er is gekozen voor een looptijd van zes jaar omdat in de onzekere markt na Covid-19 een langere overeenkomst meer zekerheid geeft en opdrachtnemers meer kans hebben om hun investering terug te verdienen. Na het einde van de initiële periode kan de overeenkomst voor elk perceel tweemaal worden verlengd met twee jaar tot maximaal 30 juni 2031.

Fontys wenst een gevarieerd aanbod waar de student, medewerker en gast blij van wordt. Het concept sluit optimaal aan op de visie op eten en drinken van Fontys en speelt in op de wensen van studenten en medewerkers zoals hierboven omschreven. Daarbij is het aanbod afgestemd op de specifieke doelgroepen per locatie (lokaal) en op het (concurrerende) aanbod in de directe omgeving. Het is aan de opdrachtnemer om een ideale mix te maken van bemande koffieconcepten, horecakiosken, (onbemande) selfservice concepten of anderszins passende concepten. Het is ook aan de opdrachtnemer om een invulling te geven aan de bestelservice van warme en koude lunches, maaltijden, snacks, overige items en dranken (B2B) voor bijvoorbeeld vergaderingen of lunchmeetings. Het behalen van een optimale gasttevredenheid kan de opdrachtnemer bereiken door een passende invulling van openingstijden, assortiment, prijsbeleid en service.

Het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de exploitatie voor eigen rekening en risico voert. Het is aan de opdrachtnemer om een business case in te dienen waarbij enerzijds een passend en gastvrij aanbod wordt geboden en anderzijds voldoende bezetting en besteding wordt gerealiseerd om de concepten haalbaar te exploiteren. Fontys verwacht dat de opdrachtnemer flexibel omgaat met het aanbod, de mate van service, de openingstijden en andere conceptonderdelen en deze aan laat
sluiten op het ritme van het onderwijs. Bij voorkeur wordt het aantal concepten en locaties uitgebreid gedurende het eerste jaar, in plaats van teruggebracht of gesloten.

De opdracht is verdeeld in drie geografische percelen, Perceel 1 Eindhoven, Perceel 2 Tilburg/Den Bosch en Perceel 3 Limburg, omdat:

  • De individuele percelen aantrekkelijk zijn voor de markt. Er voldoende Locaties zijn met een goede verdiencapaciteit binnen alle drie de afzonderlijke percelen.
  • Het totaal panden van Fontys verspreid ligt over Brabant en Limburg. De totale geografische spreiding is zo groot dat het MKB en kleinere marktpartijen hiervoor onvoldoende bereik hebben en uitgesloten zouden kunnen worden.

De aanbestedende dienst biedt van maandag 8 maart t/m vrijdag 16 april 2021 (m.u.v. vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (2e Paasdag) de mogelijkheid om de locaties en gebouwen, die onderwerp van deze aanbesteding zijn, te schouwen. I.v.m. Covid 19 heeft de aanbestedende dienst besloten de gebouwen gedurende bovengenoemde data
van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur open te stellen voor geïnteresseerde inschrijvers. U kunt dan zelfstandig de locaties/gebouwen bezoeken. Bij aanvang van een locatiebezoek dient u zich te melden aan de receptie van betreffende locatie/gebouw. Bij betreding van onze gebouwen dient u zich te conformeren aan de geldende Corona maatregelen zoals het dragen van een mondkapje, het houden van 1,5 meter afstand en het volgen van de aangegeven looproutes. Om zicht te krijgen op wie wanneer een locatie/gebouw bezoekt, verzoekt de aanbestedende dienst u
uiterlijk vrijdag 5 maart, 12:00 uur, uw aanmelding voor deze schouw te versturen via de berichtenmodule van TenderNed onder vermelding van de na(a)m(en) van de medewerkers die zullen deelnemen (maximaal 2 deelnemers per kandidaat-inschrijver) en per datum welk(e) gebouw(en) u wilt bezoeken.

Bron: Tendened 25 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220499

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *